Kort radioamateurnieuws – week 46, 2023

Logo kort radioamateurnieuwsDeze week in ‘Kort radioamateurnieuws’:

  1. HAM meets military part 2” op 14 december;
  2. Start van de Wereld Radio Conferentie in Dubai;
  3. IARU Monitoring System nieuwsbrief oktober 2023;
  4. Drie RSGB Conventie presentaties nu online te zien;
  5. Onverwachte opheffing van de vereniging DARU;
  6. November nieuwsbrief VERON afdeling Leiden.

Kort radioamateurnieuws

 

1. “HAM meets military part 2” op 14 december

Klik op dit plaatje voor groter

Op 14 december zullen om 1700 GMT meerdere signalregiment stations tegelijk de HF amateurbanden bezoeken. Ze zijn te herkennen aan hun callsigns PA01MIL, PA02MIL, PA03MIL etc.

Hoeveel stations er zijn en hoelang blijven ze op de banden? Dat maken we niet bekend! De stations bestaan wederom uit 2 militairen en 1 radioamateur. Voor elk station is het doel zo veel mogelijk stations te werken, in SSB phone.

Wij stellen het zeer op prijs als zoveel mogelijk amateurs onze stations aanroepen en ze allemaal proberen te vinden!

Ook dit keer zullen sommige stations bemand worden door personeel van jonge leeftijd en met nog weinig ervaring op de amateurbanden. Gelieve daar rekening mee houden.

73 Ton & Klaas-Jan
PI4VBD / PF1S / Organisatie

 

2. Start van de Wereld Radio Conferentie in Dubai

De UBA meldt dat vier jaar na de ITU World Radio Communication Conference 2019 (WRC-19) het vervolgevenement, WRC-23, over enkele dagen zal plaatsvinden. En wel van 20 november tot 15 december 2023 in het Dubai World Trade Centre. Op deze conferentie zullen de regels voor radiovoorschriften en het gebruik van het frequentiespectrum voor terrestrische en satellietgebaseerde radiotoepassingen worden herzien.

Dit betekent echter niet dat er nieuwe onderhandelingen en beslissingen worden genomen over elk deelgebied en elke toepassing: De onderwerpen op de agenda worden bepaald door de ITU-Raad, deels op basis van resoluties van voorgaande WRC’s. Meer weten? Lees dit artikel bij de UBA!

 

3. IARU Monitoring System nieuwsbrief van oktober 2023

De nieuwste IARUMS Regio 1 nieuwsbrief is verschenen. Op onze maandrapportage pagina houden we een overzicht bij van al deze nieuwsbrieven als naslagwerk, inclusief deze oktober editie.

In de maand oktober is een onbekend digitaal signaal waargenomen dat we nooit eerder hadden ontvangen. Het werd uitgezonden bij twee gelegenheden in de 20-meter band, op 14320 kHz CF, met verschillende bandbreedtes. De eerste keer, op 13 oktober gebruikte het een bandbreedte van 12 kHz, en in het tweede geval, op 16 oktober, 48 kHz. Op beide momenten bevatte de transmissie dezelfde korte introtonen.

We ontvingen ook bijna dagelijks een onbekend signaal op 7042 kHz CF dat soms ook kon worden waargenomen op 7168 kHz CF met een bandbreedte van 10 kHz, waarschijnlijk gebruikt als stoorzender. Lees het allemaal in deze IARUMS-R1 nieuwsbrief!

 

4. Drie RSGB Conventie presentaties nu online te zien

RSGB News meldt dat de RSGB drie presentaties van haar 2023 Conventie heeft gepubliceerd.

De eerste is de keynote speech waarin kolonel John Doody vertelt over zijn leven in het RF-spectrum gedurende de afgelopen 60 jaar.

De tweede presentatie is van de voorzitter van de RSGB, John McCullagh, GI4BWM die vertelt over zijn ervaring van 50 jaar RSGB-lidmaatschap en het brede scala aan diensten van de RSGB dat aan leden worden aangeboden. Hij sluit af met een overzicht van de vier strategische prioriteiten die de RSGB heeft gesteld tot aan de Algemene Vergadering van 2024.

De derde presentatie is de “Discussion with the Board” sessie die werd gepresenteerd door Don Beattie, G3BJ die zowel RSGB President als President van IARU Region 1 is geweest. Deze bouwt voort op de vier strategische prioriteiten, bevat vragen van de deelnemers aan dit discussieforum en antwoorden van de bestuursleden.

Hoewel de drie presentaties los van elkaar staan, was de presentatie van de RSGB President vlak voor de bestuursvergadering op de Conventie en wordt er in die discussie naar verwezen. Je kunt ze alle drie vinden op het YouTube-kanaal van de RSGB.

 

5. Onverwachte opheffing van de vereniging DARU

Het is met spijt dat het huidige bestuur van de DARU (“Dutch Amateur Radio Union“) haar achterban informeert over de onvermijdelijke beslissing tot opheffing van de vereniging. Na de algemene ledenvergadering van 13 november jongstleden is men tot deze conclusie gekomen vanwege het ontbreken van aanmeldingen van geschikte kandidaten voor het bestuur. Na uitgebreid overleg op de algemene ledenvergadering en met een diep gevoel van spijt heeft men daarom besloten om de vereniging te liquideren. Het DARU bestuur wil in ieder geval nu al alle leden bedanken die door de jaren heen hebben bijgedragen aan de vereniging en hopen dat de positieve herinneringen die samen zijn gedeeld, zullen voortleven.

Het is inderdaad een hardnekkig probleem bij alle verenigingen, stichtingen en andere samenwerkingsverbanden om voor alle lagen binnen de organisatie de juiste bestuurders te vinden. Maar ook voor niet-bestuursfuncties zijn erg moeilijk vrijwilligers te vinden. En daarbij maakt het eigenlijk niet eens veel uit of het over landelijke of lokale functies gaat. Een vereniging bestaat vóór haar leden, maar ook dóór haar leden. Het klinkt een beetje cliché, maar de vereniging, dat ben jij! Draag daarom indien mogelijk ook jouw steentje bij. Check dus gelijk even onze vacaturepagina.

 

6. November nieuwsbrief VERON afdeling Leiden

We ontvingen van VERON afdeling Leiden de november nieuwsbrief. Uiteraard met afdelingsnieuws. Maar ook met zeer leeswaardige artikelen voor ver buiten Leiden. Bijvoorbeeld een 6 pagina’s lang artikel met prachtige foto’s over een demonstratie van airborne vintage HF apparatuur tijdens de Nationale Open Monumentendag.

Maar ook een artikel van Ger Koper PA2KOP met als titel: “Hoe goed is mijn zelfbouw LC-Meter?“. Dat zijn ruim twee pagina’s bijzonder waardevolle informatie voor de zelfbouwende radioamateur. En daar laat Ger het niet bij. Een tweede artikel van zijn hand heeft als titel “75 ohm antennesystemen meten met de NanoVNA“.

En alsof dat nog niet genoeg is laten Hans PE1AAY en Ger PA2KOP weten op 15 januari 2024 een hands on workshop nanoVNA te organiseren. Dus ga ‘m gelijk lezen, deze november nieuwsbrief!

 

 

______

Heb je tips voor ‘Kort radioamateurnieuws’, bijvoorbeeld omdat je een evenement wilt aankondigen? Wij horen dat dan graag: webredactie@veron.nl. Natuurlijk ontvangen wij ook graag (concept)artikelen voor de VERON-website of Electron.