Kort radioamateurnieuws – week 47, 2023

Logo kort radioamateurnieuwsDeze week in ‘Kort radioamateurnieuws’:

  1. Vernieuwd F-cursusboek nu in de VERON webshop;
  2. Oproep Zender Museum nieuwsbrief met verkoopronde;
  3. Uitnodiging voor de Heelweg Microwave Meeting 2024;
  4. Kempische Amateur Radio vereniging bestaat 30 jaar;
  5. Kerstvossenjacht en lezing High Altitude Baloons in Den Haag;
  6. Het radioamateurisme naar scholen brengen.

Kort radioamateurnieuws

 

1. Vernieuwde 5e editie van het F-cursusboek is nu te bestellen in de VERON webshop

De vraag naar het cursusboek voor het F-examen is altijd al er groot geweest. Tegen de verwachting in en ondanks een hoge oplage is inmiddels ook een herdruk van de 4e editie van het cursusboek snel uitverkocht. Met andere woorden, het cursusboek voldoet in hoge mate aan leren voor het verkrijgen van de F-vergunning.

Nogmaals een herdruk van de 4e druk het licht te laten zien is wel in overweging genomen. Maar in overleg met de auteur, Aad Nijveld, PA0XAB, is besloten een geheel herziene druk uit te brengen. Hierbij zijn ook de errata uit de 4e druk verwerkt. Ook opmerkingen van diverse lezers/gebruikers zijn daarbij betrokken. Deze errata blijven nog wel in de webshop beschikbaar voor diegenen die nog gebruik maken van de 4e druk.

Het heeft Aad nogal wat tijd gekost om alle bijna 500 pagina’s nog eens kritisch te doorlopen. We zijn Aad dank verschuldigd voor de vele uurtjes die hij hier aan heeft besteed. En inmiddels is de 5e druk in de webshop verkrijgbaar.

Het boek is niet alleen bedoeld voor cursisten maar kan voor velen van ons als naslag dienen om nog eens na te kijken hoe het ook al weer zat met die en die formule etc. Ondanks de hogere drukkosten hebben we de prijs kunnen handhaven op het huidige niveau. Voor VERON-leden is de prijs €26,00 en voor niet-VERON leden €32,50

Kees Murre, PA2CHM
Secretaris Stichting Service Bureau VERON

 

2. Oproep Zender Museum nieuwsbrief met aankondiging verkoopronde

In de zevenenveertigste Omroep Zender Museum (OZM) nieuwsbrief onder andere aandacht voor het grote aantal bezoekers tijdens het Open Monumenten weekeinde, de aankondiging van een verkoopronde van overtollige spullen en een uitgebreide beschrijving van de Philips middengolfzenders zoals deze in gebruik zijn genomen in 1965.

Van sommige zaken hebben we gewoon te veel in huis. Daarom is het weer tijd om materialen aan belangstellenden aan te bieden. De laatste keer dat we dit deden was in 2017. We zijn ons aan het voorbereiden om op een zaterdag in januari de deuren open te zetten voor iedereen die nog wat onderdelen, documenten, meetapparaten enzovoort kan gebruiken. Hou onze website in de gaten, daar wordt de actuele stand van zaken steeds gemeld.

In Nieuwsbrief 41 van augustus 2020 is een overzicht gegeven van de verschillende generaties middengolfzenders in het zendstation Lopik. In deze nieuwe nieuwsbrief 47 worden de 2e generatie zenders meer in detail beschreven in een – iets ingekort – artikel uit 1965 geschreven door ir. Radstake van de PTT. Uiteraard voorzien van prachtige foto’s.

 

3. Uitnodiging voor de Heelweg Microwave Meeting 2024

We nodigen iedereen uit voor de Heelweg Microwave Meeting 2024 op zaterdag 13 januari van 10:00 tot 15:30 in Westendorp.

De metingen zullen worden verzorgd door onder andere: PA2M, PA3DZL, PA0JEN, PE0SSB, PE1FOD, PA3ACJ, PE1BMC, PA1FYB, PA1KR, PA0EHG, PA7JB.

Wilt u een speciale meting laten uitvoeren? Stuur dan een mail naar info@pamicrowaves.nl met alle detail.

Neemt u ook uw zelfbouwapparatuur mee?

Voor kleinschalige (microgolf gerelateerde) verkoop zijn er een aantal tafels beschikbaar. Heeft u interesse, neem dan contact op met Gerard PA0BAT  via pa0bat@veron.nl

Met vriendelijke groet, 
PA3CEG, PA0BAT, PA7JB, PA0IBR, PE1FOT

 

4. Kempische Amateur Radio vereniging bestaat 30 jaar

De Kempische Amateur Radioclub PI4KAR viert dit jaar haar 30-jarig jubileum en laat deze mijlpaal niet onopgemerkt voorbijgaan! Het hele weekend van 8, 9 en 10 december 2023 zullen de leden actief zijn met hun special call PI30KAR.

De special call PI30KAR wordt op vrijdagavond 8 december om 18:00 GMT geactiveerd, en zal tot zondag 10 december 17:30 uur in de lucht zijn. De banden waarop gewerkt wordt, zijn 2, 10, 15, 20, 40 en 80 meter. Voor degenen die PI30KAR op vier verschillende banden kunnen werken, is er een speciale award beschikbaar.

De Kempische Amateur Radioclub PI4KAR werd opgericht op 10 november 1993 in Bladel, met als nobel doel radioamateurs en technisch geïnteresseerden in de Kempen samen te brengen. Vele zullen de radioclub wel eens bezocht hebben tijdens de jaarlijkse KAR-markt. Meer informatie over de club of de special call is te vinden op www.pi4kar.com.

 

5. Kerstvossenjacht en lezing High Altitude Baloons in Den Haag

Op zondagmiddag 17 december houdt VERON afdeling Den Haag in samenwerking met VRZA Haaglanden bij goed (droog) weer de bijna traditionele kerstvossenjacht. Het is een 2 meter vossenjacht. De start is om 14.00 uur op de parkeerplaats aan de Zandvoortselaan te Kijkduin (gratis parkeren).

Geef u op via een email aan a18@veron.nl met vermelding van uw mobieltelefoonnummer, zo kunnen we u bij erg slecht weer bereiken, mochten we het afblazen.

En op woensdag 31 januari 2024 houdt Herman Blom (PA0CAB) een lezing over High Altitude Balloons. Herman is hiermee al een aantal jaren actief, één van zijn ballons bereikte op 2 september een nieuwe record hoogte op 40.517 meter.

Aanvang van de lezing is om 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. Locatie: Onze clubruimte aan het Catharinaland 189, 2591 CK Den Haag.

 

6. Het radioamateurisme naar scholen brengen

Als onderdeel van haar activiteiten om amateurradio te promoten, heeft de RSGB de lezing van haar 2023 Conventie gepubliceerd, genaamd “Taking amateur radio into schools“. Lyall Smith GM4XID, Chris Leviston M0KPW en Simon Harris G4WQG delen hun ervaringen met het inspireren van leerlingen om amateurradio te ontdekken en er plezier aan te beleven.

Lyall zette een amateurradioclub op in zijn school, terwijl Chris een naschoolse club startte op de basisschool van zijn dochter. Simon legde, met de hulp van vrienden van zijn amateurradioclub, contacten met de technische hogeschool van zijn zoon, die zich hebben uitgebreid naar andere scholen in de omgeving.

De presentatie laat zien hoe individuele radioamateurs en clubs positieve en productieve banden kunnen smeden met scholen en geeft je tips en aanmoedigingen om betrokken te raken bij je lokale scholen. De lezing duurt circa 40 minuten en is te vinden op het RSGB youtube kanaal.

 

______

Heb je tips voor ‘Kort radioamateurnieuws’, bijvoorbeeld omdat je een evenement wilt aankondigen? Wij horen dat dan graag: webredactie@veron.nl. Natuurlijk ontvangen wij ook graag (concept)artikelen voor de VERON-website of Electron.