Velddag Contest CW 4 en 5 juni 2022

Doe mee met de Velddag Contest CW

Velddag Contest CW

Ook dit jaar hopen wij tijdens de velddag op goede weersomstandigheden, vooral bij de opbouw van de velddag stations. De VERON velddag is nog altijd bijzonder geschikt om de vele aspecten van de radiohobby uit te proberen en voorts om je afdeling te promoten of de onderlinge band te versterken. Zo kan men in het veld antennes uitproberen maar ook ervaring op doen met het deelnemen aan een contest.

Tevens zal een velddag onze hobby zichtbaar maken voor het publiek. Zodra je een antenne heeft opgehangen zullen voorbijgangers interesse tonen. Mogelijk dat men ook de activiteiten kenbaar kan maken via de diverse media die er nu zijn zoals Facebook, Twitter, Instagram, TikTok of You Tube.

Tref enkele voorbereidingen en denk ook aan de contest voorwaarden voor de velddag

Natuurlijk is het nuttig om de periode voor de velddag al enige voorbereidingen te treffen. Enige voor verkenning kan nuttig blijken. Velddag stations moeten vanaf één en dezelfde plaats werken, waarbij de zend/ontvangers en antennes zich binnen een straal van 500 meter moeten bevinden. Tijdens de contest mag geen (!) gebruik gemaakt worden van permanente gebouwen en vaste elektriciteitsnetten. Het gebruik van steunpunten aan permanente gebouwen en structuren ten behoeve van antennes is niet toegestaan. Bomen e.d. mogen wel gebruikt worden. De opbouw van het velddag station mag niet eerder dan 24 uur voor aanvang van de contest beginnen. Bij het inzenden van je log geef je aan jezelf aan de voorwaarden te hebben gehouden.

Datum en tijd

CW:  zaterdag 4 juni 15:00 UTC tot zondag 5 juni 14:59 UTC

Doel

Als velddag station het maken van zoveel mogelijk verbindingen op de 160 t/m 10 meter band – met uitzondering van de WARC banden. Waarbij de contestvrije segmenten vermeden moeten worden.

Categoriëen

  • A (MOMT)          Multi operator, multi transmitter, CW of SSB
  • B (MOST)           Multi operator, single transmitter
  • C (SO):               Single operator, single transmitter
  • D (SOQ QRP)    QRP single operator, single transmitter, (QRP = maximaal 5 Watt)
  • E (SO):               Single operator, single transmitter – maximaal 6 uur sectie

Sectie E een 6 uur sectie

Werk je single band? Dit is geen afzonderlijke klasse, maar wordt wel als opmerking mee genomen in de uitslag.

Punten en puntentelling

Dit jaar zullen wij de sectie E als experiment toevoegen. Momenteel zijn er al meerdere internationale contesten waarbij tevens een sectie is met een beperking op het aantal deelname uren. Op zich niet iets heel nieuws dus.

Wij voegen de volgende voorwaarden voor deze sectie aan het velddag reglement toe. In sectie E doet een deelnemer maar maximaal 6 uur meer aan het evenement. Tijdblokken beginnen altijd op het volle uur. Voorbeeld dus Blok 1: 12:00-12:59 Blok 2: 15:00 – 15:59. Niet juist is dus een opgegeven tijdblok dat niet op het volle uur start, bijvoorbeeld: 12:20-13:19. In dat geval gebruikt men immers twee tijdblokken, namelijk 12:00-12:59 en 13:00-1359. Indien uit de log controle blijkt dat men over meer dan zes tijdblokken actief is geweest, dan tellen alleen de zes uur vanaf het tijdblok waarin de eerste verbinding werd gemaakt. Bij de log inzending dien je ook de tijdblokken te vermelden, bijvoorbeeld in de soapbox als opmerking. Er komt geen afzonderlijke QRP sectie. Wel kan bij de uitslag zo nodig vermeld worden dat men met laag vermogen heeft gewerkt. Aan de hand van de ervaringen van de deelnemers gaan wij na of deze sectie nut heeft of mogelijk aanpassing vereist.

Uitwisselen

Velddag station: RS(T) en volgnummer, te beginnen bij 001. Alleen in de categorie A (multi-multi) moeten voor elke band aparte volgnummers gebruikt worden. Niet velddag stations die punten weggeven: RS(T) en volgnummer, te beginnen bij 001.

Punten en puntentelling

Ieder tegenstation mag één keer gewerkt worden op iedere band. Per verbinding geldt:

2 punten:  met vast station binnen Europa

3 punten:  met een vast station buiten Europa drie punten;

4 punten:  met een portable/mobiel station binnen Europa;

6 punten:  met een portable/mobiel station buiten Europa

Uitwisselen

Velddagstation: RS(T) en volgnummer, te beginnen bij 001. Alleen in de categorie A (multi-multi) moet voor elke band aparte volgnummers gebruikt worden. Niet-velddagstatons die punten weggeven: RS(T) en volgnummer, te beginnen met 001.

Multiplier

Elke DXCC-entiteit levert per band één multiplier op.

Eindscore

De som van het aantal punten op alle banden, vermenigvuldigd met de som van het aantal multipliers.

Ben je als velddagstation actief geweest?

Vergeet dan niet het log in te sturen. Zoek je naar een logprogramma om de verbindingen op papier na afloop in te voeren? Probeer dan het programma LM gemaakt door Frank, DL8WAA. Dit is gratis te downloaden op (http://contestsoftware.com) Indien men vanaf huis op zoek gaan naar de aanwezige velddag stations, dan wordt een checklog zeer op prijs gesteld. Alle deelnemers wensen wij veel succes met de voorbereidingen!

Inzendtermijn

Stuur je log binnen 14 dagen na de contest naar de contest manager via het volgende e-mail adres: velddag@veron.nl (te laat ontvangen log worden als checklogs beschouwd). Was je actief vanaf huis en niet /p of via het lichtnet? Ook dan wordt een checklog op prijs gesteld.

Winnaar certificaten

Voor de nummers 1, 2 en 3 in alle categorieën is een certificaat te behalen. Dit certificaat wordt via de post toegezonden. Indien er geen adres van de First operator of contactpersoon bij het inzenden van het log aanwezig is, dan geeft men aan dit dat het certificaat niet nodig is en dus niet wordt verzonden.

Foto’s en belevenissen

Verder worden foto’s en belevenissen zeer op prijs gesteld. Graag zelfs! Stuur deze ook naar het E-mail adres: velddag@veron.nl. Foto’s graag in zo hoog mogelijk resolutie! Liever een foto van 5 MB of meer, dan van 50 kB omdat dit dan postzegeltjesformaat wordt in Electron

Inzendtermijn

De inzendtermijn van de logs is tot 10 dagen na de contestdatum.
Digitale logs via het volgende e-mail adres: velddag@veron.nl. Papieren logs kunnen toegezonden worden naar Jan Visser, Wethouder In ’t Velddstraat 28, 1107 BJ Amsterdam.

Tot slot

Het VERON velddag weekend is traditioneel een zeer geslaagd en vooral gezellig evenement. Voor jong en oud, van HF tot VHF en hoger; voor ieder wat wils. Bedenk dat je alleen, of met je groep, met eenvoudige middelen wel eens heel succesvol zou kunnen zijn. Veel succes en vooral veel plezier!

Jan Visser PG2AA
Velddag contestmanager
pg2aa@veron.nl