EMC-richtlijn voldoet niet, EMC-EMF commissie beantwoordt 60 vragen van de EU

EMC-richtlijn voldoet niet, EMC-EMF commissie beantwoordt 60 vragen vanuit de EUVERON publiceert al meer dan 15 jaar over vervuiling in het radiospectrum veroorzaakt door elektronische apparatuur. Maar niet alleen radiozendamateurs hebben hier last van. Ook WiFi en het vliegverkeer blijken veel problemen te ondervinden. Niet geheel onbelangrijk ondervinden ook de hulpdiensten hinder van zonnepanelen. Vanuit de EU is er een vragenlijst gestuurd aan alle belanghebbende over de huidige EMC-richtlijn 2014/30/EU. Ook de VERON EMC-EMF commissie heeft zich over de ruim 60 vragen mogen buigen. Om alle 60 vragen hier te beantwoorden gaat ook de webredactie iets te ver. Daarom een indruk van wat de EMC-EMF commissie aan de EU te melden heeft.

EMC-richtlijn 2014/30/EU inefficiënt

Uit de toename van de man-made-noise blijkt dat de EMC-richtlijn de afgelopen 20 jaar niet veel heeft betekend. Maar zelfs inefficiënt is gebleken als het gaat om de bescherming van het radiospectrum. Dat de man-made-noise toeneemt is ook in het rapport, Measurement Methology and Results of Measurements of the Man-made Noise Floor on HF in The Netherlands, te lezen.

De markt toezichthouder, Agentschap Telecom (AT), heeft niet genoeg mankracht om daadkrachtig op te treden om producten te weren. Producten die in grote hoeveelheden ons land binnenkomen en niet blijken te voldoen aan de essentiële eisen van de EMC-richtlijn. Vorig jaar nog vergeleek Richard Bezemer in Electro-Data magazine de CE-markering met de handel in drugs. Het economisch belang van sommige producten gaat soms voor de radiostoring of misschien beter uitgedrukt elektromagnetische vervuiling. Met als gevolg meer man-made-noise.

Zelfcertificering niet geloofwaardig

Als grote boosdoeners heeft de EMC-EMF commissie aangegeven dat de vele geschakelde voedingen, PLC-apparatuur, PV-installaties, grote LED schermen, high speed DSL en hoog vermogen draadloze laadstations (WPT) radiocommunicatie behoorlijk kunnen verstoren.

Zelfcertificering komt dan ook niet echt geloofwaardig over. Diegene die wel alles netjes laat controleren en in vele gevallen een re-design moeten maken kijken heel raar als hun concurrent dat niet doet. De volgende keer zal deze goedwillende ondernemer makkelijker geneigd zijn om ook niet meer deze hoge EMC-testkosten te maken. Er wordt immers toch niet gecontroleerd is dan de gedachte….

EMC-richtlijn niet duidelijk

Verder is aangegeven dat deze richtlijn (EMC-richtlijn 2014/30/EU) niet duidelijk is.  Wat is de bedoeling van de zin uit de EMC-richtlijn Bijlage 1:

De opgewekte elektromagnetische verstoringen het niveau niet overschrijden waarboven radio- en telecommunica­tieapparatuur en andere uitrusting niet meer overeenkomstig hun bestemming kunnen functioneren.

Dit is de eeuwige discussie omtrent hebben we nu storing of hinder! Dit moet duidelijker zijn vermeld in de richtlijn zonder dat hierover discussie ontstaat. Het voldoen aan de EMC-normen (dit zijn geen wetten) geeft blijkbaar niet genoeg bescherming voor de radiocommunicatie.

Bij de risico evaluatie van een product moet er meer nadruk liggen op onderdelen die defect kunnen raken. Waardoor later een EMC-probleem ontstaat. Dit komt steeds meer aan het licht doordat goedwerkende EMC goedgekeurde producten plotseling heel veel storing veroorzaken.

Draadloos laden elektrische auto grote zorg voor de toekomst

Bij de vraag wat de huidige meest bedreigende EMC-storing in de toekomst zou zijn heeft de EMC-EMF commissie Wireless Power Transfer (WPT), draadloos laden van de elektrische auto aangegeven. De EMC-EMF commissie is van mening dat het draadloos laden van auto’s in de toekomst onze grootste zorg is. Bij thuiskomst van de elektrische auto zullen deze uren gaan laden. Met vele hoge stromen en ook grote magnetische en elektrisch velden. Deze zijn niet alleen de doodsteek voor onze radiohobby maar ook voor overige diensten die gebruik maken van radiosignalen. Denk daarbij aan de hulpdiensten zoals politie, brandweer en ambulancezorg. Maar ook de WiFi, centrale vergrendeling van uw auto, huisthermostaat, stuureenheden van uw verlichting, domotica (huisautomatisering) etc.

In onze huidige elektronisch wereld vertrouwt men blindelings op elektronische producten. Zonder na te denken dat deze wel eens beïnvloed kunnen worden en er een groot risico ontstaat. Tijdens het elektronische ontwerp wordt, als je een beetje een ontwerper bent, direct op EMC ontworpen. Maar beter is om ook risico gebaseerd te ontwerpen. De EMC-EMF commissie moedigt dan ook aan dat de nieuwe EMC-richtlijn hier meer de nadruk op gaat leggen. Dus dat er echt serieus naar allerlei risico’s wordt gekeken, inclusief EMC en bijvoorbeeld de effecten als onderdelen defect raken.

Meer duidelijkheid bij combi-apparatuur

Ook vraagt de EMC-commissie als antwoord op de gestelde vragen meer aandacht en duidelijkheid te verschaffen in de steeds meer combi-apparaten. Hierbij lopen de EMC en Radiorichtlijn (2014/53/EU ook wel RED) door elkaar heen. Er ontstaat een onduidelijke situatie waar welke product nu uiteindelijk aan moet voldoen.

Grote hoeveelheid EMC-testen

DE EMC-EMF commissie heeft ook de zorgen uitgesproken over de grote hoeveelheid EMC-testen die in normen worden vermeld. De hoge testkosten, als je dit wilt laten uitvoeren door een officiële instantie, kunnen kleine ondernemers zich niet veroorloven. Deze kosten lopen al snel op tot  € 4.500. Maar als er nog meer richtlijnen van toepassing zijn lopen de kosten snel op tegen de € 10.000. Hierdoor is de verleiding erg groot om maar helemaal niet te testen met alle gevolgen van dien.

Meer informatie