EMC ruismeting geaccepteerd door IEEE

EMC ruismetingOp 28 juni 2018 heeft de VERON EMC-EMF Commissie het goede nieuws ontvangen dat het artikel “Measurement Methology and Results of Measurements of the Man-made Noise Floor on HF in The Netherlands” is gepubliceerd door IEEE.

Felicitaties voor de auteurs

Het VERON Hoofdbestuur feliciteert Koos Fockens PA0KDF, Peter Zwamborn PE1GEX en Frank Leferink (UTwente) met deze publicatie.

Het resultaat van vele jaren werk

In het verslag van het 90e amateuroverleg (2014) is te lezen:…

8.1. Ruismetingen, uitgevoerd door EMC/EMF-commissie.
De VERON EMC-commissie is bezig de HF-ruismeting nader op te zetten. De apparatuur is gekalibreerd in samenwerking met Agentschap Telecom. De nulmeting zal binnenkort starten. In december zal de echte campagne beginnen.

Waar gaat deze publicatie nu over?

Vanaf de vijftiger jaren van de vorige eeuw wordt het fenomeen “Man-made noise” al onderzocht. Sinds die tijd is er veel op dit gebied van door de mens gemaakte ruis veranderd. In de vorige eeuw bestond de stoorbron uit een incidentele koffiemolen en de stofzuiger van de buren. Maar vooral de laatste twee decennia is de elektromagnetische omgeving sterk veranderd. Er is een forse toename van steeds ingewikkelder elektronische- en computerapparatuur thuis en op het werk.

Niet alleen de bron van de storing is veranderd

Vooral de dichtheid van kunstmatige storingsbronnen is toegenomen. Gebruikers van radio-ontvangst en communicatieapparatuur ervaren een beperking van de functionaliteit als gevolg van een verhoogde ruisvloer. Denk bijvoorbeeld ook aan DAB+ maar ook aan antidiefstalpoortjes in de winkel.

Wat heeft de radiozendamateur aan deze EMC ruismeting?

Zendamateurs opereren vooral in het ruisgebied. Een toename van door de mens veroorzaakte ruis is voor de radioamateur direct merkbaar. Met de publicatie “Measurement Methology and Results of Measurements of the Man-made Noise Floor on HF in The Netherlands” wordt niet alleen bevestigd wat de radiozendamateurs al lang wisten. Met dit wetenschappelijk onderzoek is het nu objectief aangetoond.

De VERON EMC-EMF Commissie kan dit onderzoek gebruiken in de contacten met organisaties als NEC-EMC en contacten met de overheid.

Een stem richting de overheid blijft van belang

Het blijft van groot belang dat zendamateurs zich blijven vereniging. En zo één stem vormen richting de overheid. Word daarom lid van de VERON en vul direct ons lidmaatschapsformulier in.