Zonnepanelen, maatschappelijk gewenst product ombouwen voor één hobby?

Zonnepanelen, maatschappelijk gewenst product ombouwen voor één hobby?Tijdens het amateuroverleg van 25 april 2019 is ook de storingsrapportage besproken. Hierin was veel aandacht voor de storingsproblematiek rondom zonnepanelen. AT (Agentschap Telecom) geeft aan dat de problematiek rondom storende elektrische apparaten diffuser is geworden. Men spreekt niet meer van één bron maar meer van breedbandige ruis (man-made-noice).

Radioamateur ‘klokkenluider’ voor het radiospectrum

Radioamateurs gebruiken zwakke radiosignalen die zich regelmatig dicht bij of in de ruis bevinden. Daardoor merken radioamateurs vrijwel direct veranderingen in het frequentiespectrum op. Al meer dan 15 jaar geleden hebben radioamateurs en VERON alarm geslagen. Een proef met stekker-internet in de Arnhemse wijk Rijkerswoerd veroorzaakte dermate veel storing dat radioamateurs in de omgeving geen radio-ontvangst meer hebben. Maar de proef met stekkerinternet stopte niet vanwege de storing die het veroorzaakte, maar vanwege het gebrek aan economische haalbaarheid.

En meer storingsbronnen volgen

In 2002 beëindigt NUON de proef met het stekker-internet. NUON heeft aangetoond dat internet aanbieden over een medium waar het helemaal niet geschikt voor is, ook echt niet werkt. Maar de kabelexploitanten komen met iets nieuws. Namelijk PLC, waarbij het niet meer noodzakelijk is om een internetkabel (UTP) door het huis te leggen. Wederom gebruikt men het stopcontact om internetsignalen te transporteren. Het elektriciteitsnet is nog steeds ongeschikt om internetsignalen te transporteren en weer ondervinden de radioamateurs als eersten veel storing. Het gevolg is dat een grote groep radioamateurs geen radiosignalen meer kan ontvangen. Weer moeten de radioamateurs aantonen dat er om economische reden een product in de markt is gezet en toegelaten dat niet aan de Europese richtlijn 2014/30/EU voldoet.

Richtlijn 2014/30/EU zegt: Uitrusting moet, rekening houdende met de stand van de techniek, zodanig zijn ontworpen en vervaardigd dat wordt gegarandeerd dat de opgewekte elektromagnetische verstoringen het niveau niet overschrijden waarboven radio- en telecommunicatieapparatuur en andere uitrusting niet meer overeenkomstig hun bestemming kunnen functioneren.

Zonnepanelen doen hun intrede

Met het verschijnen van de PV-installaties – zonnepanelen – ontstaan ook de eerste problemen. Niet zo zeer de zonnepanelen zijn het probleem, maar de omvormers om de gelijkstroom om te zetten naar bruikbare netspanning. Ook aan het installeren van de PV-installaties mankeert het een en ander. Veel installateurs hebben geen idee van de EMC-problematiek. Maar ook de doe-het-zelver doet zijn intrede en gaat zonder enige kennis van zaken aan de slag. Het gevolg is dat installaties niet conform de eisen worden aangesloten. Weer zijn het de radioamateurs die alarm slaan, omdat juist zij als eersten ontdekken dat er iets misgaat in het radiospectrum. De gemiddelde consument heeft dan nog geen idee dat zijn apparaten worden gestoord door zaken als zonnepanelen en/of ledverlichting.

Maatschappelijk gewenst product
ombouwen voor één hobby?

Begin juni is er een driedaagse ondernemerstop in het World Forum in Den Haag, waar onder andere Ivanka Trump te gast is. Ter beveiliging van de gasten is er een extra C2000-repeater voor de hulpdiensten nodig. De communicatie over deze repeater wordt echter sterk gestoord door nabijgelegen zonnepanelen. Daarom moeten op last van Agentschap Telecom de zonnepanelen worden uitgeschakeld. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat creëert vervolgens een precedent. In plaats dat de installateur nu een probleem heeft en dit moet oplossen en de schade moet vergoeden, geeft Minister Kaag de gebruikers van deze afgekeurde installatie een financiële vergoeding.

Om technische redenen moeten de zonnepanelen uit van 22 mei tot 12 juni 2019. Aldus Agentschap Telecom

Maar in de storingsrapportage van Agentschap Telecom meldt men

Is het proportioneel om voor de ‘hobby’ van de één een maatschappelijk gewenst product om te laten bouwen of uit te laten schakelen?

In een artikel in de Volkskrant van 27 mei 2019 meldt Agentschap Telecom ‘Zonnepanelen zijn wel vaker stoorzender’. Radioamateurs zijn niet de enigen die storing ondervinden van zonnepanelen. Ook C2000 – het systeem voor de hulpdiensten als politie, brandweer en ambulancedienst – heeft last van geïnstalleerde zonnepanelen. Maar ook DAB+, TV’s, WiFi, Digitenne, IoT, en elektrische deuropeners (auto) ondervinden problemen. Eigenlijk ondervinden alle elektrische apparaten voor draadloos gebruik problemen van de radiostoring veroorzaakt door zonnepaneelinstallaties. Natuurlijk zijn zonnepanelen maatschappelijk gewenst. Maar ook maatschappelijk gewenste producten dienen deugdelijk te zijn. Echter, door gebrek aan handhaving vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat ontstaat er een maatschappelijk probleem! En dat probleem is er niet alleen voor radioamateurs, alhoewel zij als eersten de problematiek onderkennen, vanwege hun kennis en ervaring.

Zonnepanelen storen communicatiehulpdiensten

In het Eindhovens Dagblad verschijnt op 7 juni 2019 een artikel.

In zes maanden tien gevallen waarbij zonnecellen de communicatie van de hulpdiensten storen.

Agentschap Telecom geeft tips

Dat de installaties niet in orde zijn bewijst Agentschap Telecom met de publicatie op de website van het AT. Agentschap Telecom geeft tips waarbij de klant de installateur kan uitleggen hoe zonnepanelen moeten worden aangesloten.

Is het proportioneel om voor de ‘hobby’ van de één een maatschappelijk gewenst product om te laten bouwen of uit te laten schakelen?

Agentschap Telecom geeft in het artikel Voorkom storing door zonnepanelen heel duidelijk aan: ‘Maar ook in lucht- en scheepvaartcommunicatie’. Dus blijkbaar gaat het hier niet om één hobby?

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Inmiddels slaan de radiozendamateurs al meer dan 15 jaar alarm en zijn we aangekomen op een punt waar zelfs de hulpdiensten problemen ervaren. Wat als u een hartinfarct krijgt en de wijkagent met de portofoon een ambulance wil oproepen?

Sorry maar door de zonnepanelen van uw buren kan ik de 112 centrale niet bereiken.

Storende zonnepaneelinstallatie hoeft niet

Maar zonnepaneelinstallaties hoeven helemaal geen storing te veroorzaken. Indien de installateurs zich houden aan de gestelde eisen voor het plaatsen van PV-installaties. Als de gebruikte apparatuur aan de normen voldoet is het niet nodig dat zonnepaneelinstallaties problemen veroorzaken.

Hiervoor moet het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wel zorgen dat er gehandhaafd wordt en kan worden. Hiervoor zal het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voldoende middelen en mensen beschikbaar moeten stellen. Liefst voordat er slachtoffers te betreuren zijn.

Maatschappelijk gewenst product ombouwen voor één hobby?

Dus, handhaving dient een veel groter belang dan ‘slechts’ het in stand houden van de hobby van meer dan 12000 radiozendamateurs in Nederland. Handhaving kan zelfs van levensbelang zijn.