PLC regeling met KPN lost 30 storingsgevallen op

Storing door PLC, Power Line Communication, is nog steeds een storingsbron die veel radioamateurs een doorn in het oog is. De VERON EMC-EMF Commissie meldde in Electron september 2013, dat zij overleg met KPN over gevoerd hebben over de modellen van KPN die storing op de amateurbanden veroorzaken. Uitkomst was dat KPN op de DVS modellen die geen notches voor de amateurbanden hebben en storing veroorzaken, passende maatregelen neemt zodat er wel notches voor de amateurbanden aanwezig zijn.

VERON vraagt KPN om stand van zaken

PLC adapters vallen ook onder de PLC regelingNamens de VERON informeerde HB-lid Peter Zwamborn PE1GEX bij KPN over de klachtenafhandeling van de storende PLC-adapters. Hij ontving van KPN de volgende opgave:

2013

In 2013 hebben we sinds augustus 15 meldingen binnen gekregen, waarvan we er 11 naar behoren hebben kunnen afhandelen, 3 hebben we niet kunnen helpen omdat de melder geen storingsbron kon vermelden, 1 maal wilde de KPN klant geen medewerking verlenen.

2014

In heel 2014 hebben we 18 meldingen gehad, waarvan we er 16 naar behoren afgehandeld hebben, 1 maal werd er op voorhand een mogelijke komende storingsbron gemeld en 1 maal kon de storingsbron niet vermeld worden.

2015 (t/m februari)

Tot op heden 3 meldingen gehad en alle 3 zijn deze naar behoren afgehandeld.

KPN PLC regeling is voor alle radioamateurs in Nederland

PE1GEX: “We kunnen tevreden zijn over het percentage van goede afhandeling van deze storingsklachten. Het totaal aantal klachten wat KPN ontving was voor ons wel verrassend laag. Zeker gezien het aantal klachten die wij op diverse zendamateur forums en op social media lezen maar ook op afdelingsbijeenkomsten horen. We willen iedereen er dan ook op wijzen, of men nu wel of geen VERON lid is, dat men nog altijd gebruik kan maken van deze regeling. De VERON heeft met KPN deze regeling namelijk voor alle radioamateurs in Nederland bedongen. Tot nu toe heeft deze regeling 30 radioamateurs geholpen en dat kunnen er vast nog meer worden”.

Klachten over PLC-adapters van KPN kunnen gemeld worden bij het speciale e-mailadres dvs-za@kpn.com.

Blijf storingen ook melden bij AT

storing-melden-agentschap-telecomVerder wijst PE1GEX op het melden van storingsklachten bij de officiële instantie: “Op de VR 2015 riepen de EMC-EMF Commissie en PE1GEX namens het HB al op om klachten bij Agentschap Telecom (AT) èn onze EMC-EMF Commissie te melden. Alleen door dit te doen ontstaat een realistisch beeld van de storingsproblematiek die wij radioamateurs ondervinden. Op het halfjaarlijkse Amateur Overleg kunnen we met het AT dan ook met betrouwbare cijfers over deze klachten en de afhandeling praten. Blijf klachten daarom ook melden.”

10 storingsklachten

Voorzitter van de EMC-EMF Commissie, Jan Janssen PA0JMG, laat aan de webredactie weten dat er sinds 2013, slechts 10 storingsmeldingen gedaan zijn bij zijn commissie. Ook dat lijkt niet in verhouding te staan met wat er op internet gemeld wordt. Verder roept de commissie op om storingsklachten die bij hen zijn gemeld en opgelost, ook weer bij hen “af te melden”.

Klachten indienen?

Klachten kan men bij AT indienen via deze speciale webpagina.

Bij de EMC-EMF Commissie kun je dezelfde klacht melden via dit webformulier.