Duitse Bundesnetzagentur blokkeert 4,5 miljoen producten in 2019

BNetzA Mainz

Bundesnetzagentur Mainz (foto: BNetzA)

Eén van de verantwoordelijkheden van de Duitse Bundesnetzagentur (BNetzA) is om erop toe te zien dat producten op de Duitse markt voldoen aan de eisen van elektromagnetische compatibiliteit (EMC). Producten die niet aan deze eisen voldoen, kunnen namelijk radiostoringen veroorzaken, met mogelijk ernstige gevolgen, zoals de verstoring van de communicatie van nooddiensten. Om haar verantwoordelijkheid waar te maken, houdt de BNetzA op verschillende manieren toezicht. In 2019 weerde de BNetzA in totaal 4,5 miljoen producten van de Duitse markt.

Drie manieren van toezicht

De BNetzA houdt onder meer toezicht door online-marktbewaking. Op deze manier weerde zij in 2019 3,5 miljoen producten van de Duitse markt. Ook vindt controle plaats van producten die ingevoerd worden. Van deze producten werden er 400.000 tegengehouden. Door onderzoek in de Duitse detailhandel, wist de autoriteit nog eens 600.000 producten te weren.

Internethandel

Ook in 2019 richtten de onderzoeken van de BNetzA zich opnieuw op individuele online retailers die grote aantallen producten op het internet aanbieden. Daaronder waren bijvoorbeeld aanbieders van zogenaamde bugfinders. Dit zijn apparaten om afluisterapparatuur op te sporen. Deze apparaten biedt men met miljoenen tegelijk aan. Bij veel van deze apparaten ontbreekt de CE-markering en de verplichte Duitse handleiding. Apparaten zonder CE-markering zijn niet ontwikkeld voor de Europese markt en kunnen een risico vormen voor de consument. Onder de in totaal 3,5 miljoen niet-conforme apparaten bevonden zich onder andere meer dan 600.000 Bluetooth-luidsprekers en bijna 500.000 stoorzenders. De verkoop en distributie van stoorzenders is ​​in Europa verboden, omdat daarmee bijvoorbeeld de communicatie van nooddiensten onmogelijk gemaakt kan worden. Dergelijke apparatuur wordt vaak illegaal ingezet bij het uitvoeren van misdrijven.

Samenwerking met de douane

Consumenten bestellen steeds meer producten online in het buitenland. Daarom werkt de BNetzA nauw samen met de douane. De douane meldde in 2019 13.000 verdachte zendingen bij BNetzA. In meer dan 90% van de gevallen werden de producten niet vrijgegeven voor de Duitse markt. Op deze manier weerde men ongeveer 400.000 producten.

Markttoezicht in de Duitse detailhandel

De BNetzA controleerde in 2019 meer dan 5.400 apparaattypes in de Duitse detailhandel. Als gevolg van deze onderzoeken werden 59 apparaattypes verboden. Daarnaast schreef de autoriteit 721 officiële ingebrekestellingen, waarin zij de fabrikant van niet-conforme producten opdraagt om geconstateerde gebreken te verhelpen. Door deze controle in de detailhandel blokkeerde de BNetzA 600.000 producten.

 

Bron: persbericht BNetzA