Administrative Council IARU wil erkenning voor de antenne

De Administrative Council (AC) van de IARU had op 9 en 10 oktober 2015 in Indonesië haar jaarlijkse vergadering. De AC bestaat uit negen personen en is verantwoordelijk voor het management van de IARU en het beleid binnen de IARU. Opvallend binnen het flink aantal agendapunten; was de aandacht die de AC besteedde aan het onderwerp antenne. Daarop volgde namelijk een belangrijke resolutie.

Erkenning voor de antenne

AntenneDe AC erkent dat de antenne een integraal deel is van elke radiocommunicatie inrichting. De AC nam daarom een resolutie aan die de IARU-leden maant, namens Nederland is dat de VERON, om bij hun overheid erkenning te krijgen voor het belang van de antenne voor de radioamateurdienst. IARU-leden moeten pleiten voor het maken van wet- en regelgeving waarin het belang van de antenne voor radioamateurs wordt vastgelegd. Daarin moeten geen beperkingen worden vastgelegd voor antenneplaatsing. Ook moet het in rekening brengen van een vergoeding voor het gebruik van  en amateurantenne worden ontmoedigd. Met deze belangrijke resolutie op zak neemt het hoofdbestuur van de VERON actie richting overheid.

WRC-15

Voor de belangrijke World Radiocommunication Conference, WRC-15,  stelde de AC het IARU team samen. De standpunten en strategieën van de IARU m.b.t. de WRC-15 agenda die invloed hebben op amateur radio zijn besproken, waaronder het voorstel voor een allocatie op de 5 MHz band. Iets waar de VERON voor Nederland al resultaat heeft geboekt. Agendapunten die de IARU op de WRC-19 agenda wil hebben zijn o.a. wereldwijde harmonisatie van de 1800 – 2000 kHz allocatie. En voor IARU Region 1, waaronder Europa, Midden Oosten en Afrika , een allocatie in de 6 m band, van 50 tot 54 MHz.

Amateursatellieten

De grote hoeveelheid amateursatellieten vraagt om meer coördinatie. De AC heeft een aangepaste taakomschrijving gemaakt voor de IARU-satellietadviseur en ingestemd met nieuwe richtlijnen voor satellietcoördinatie. Een assistent adviseur is aangesteld om de satellietadviseur te helpen.

Ethervervuiling

De AC wil dat de internationale organen die normen maken proactiever benaderd worden. Dat is nodig om de IARU-doelstelling te realiseren om vervuiling van het radiospectrum door ongewenste radio emissies terug te dringen. De VERON ziet de vervuiling van de amateurbanden als een grote bedreiging voor de amateurdienst. Het hoofdbestuur is dan ook positief over deze proactievere houding door de IARU. Maar ze geeft ook gelijk aan dat dergelijke trajecten lang zijn, vooral door de bureaucratie die ermee gemoeid is.

Overige punten

IARU-logoVerder besprak de AC o.a.:

  • De rol van radioamateurs in noodcommunicatie.
  • Aanbevelingen om o.a. de missie van de IARU duidelijker uit te dragen.
  • Rapport van het International Beacon Project waarin een aantal gedachten over hoe het bakensysteem kan worden gecombineerd met andere middelen om HF propagatie in real time weer te geven.
  • Dat het thema voor de jaarlijkse World Amateur Radio Day, moet zijn: “De viering van de bijdrage van amateurradio aan de maatschappij”. De VERON PR-Commissie zal volgend op dit besluit, het onderwerp vaker onder de aandacht brengen.

De AC komt in oktober 2016 weer bij elkaar tijdens de IARU Region 2 vergadering in Chili.