Logs en bevestigingen van speciale IARU-calls

Van de IARU kwam het verzoek van logs en bevestigingen van speciale IARU-calls. In de loop der jaren zijn er namelijk veel speciale operaties geweest om de verjaardagen van de IARU te vieren. Vooral in 2015 voor de 90e verjaardag van de IARU. QSO’s met “90IARU” na de prefix van een land waren zeer populair in 2015. Er waren meer dan 100 DXCC entiteiten QRV. Jammer genoeg werden veel van die QSO’s nooit bevestigd of ingediend bij LoTW. Er is een aanzienlijke waarde voor prefix chasers en de WPX award voor het laten bevestigen van die QSOs. Zoals dat ook geldt voor DXCC en andere awards. Het is waarschijnlijk te veel gevraagd om te verwachten dat elke operatie papieren QSL’s oplevert. Maar het is teleurstellend dat zoveel logs niet in Logbook of the World — ARRL’s online QSO bevestigingssysteem (LoTW) werden geladen.

Graag logs alsnog insturen

Met deze mededeling hopen we dat wie de logs uit de volgende lijst heeft, snel digitale certificaten voor deze calls zal verkrijgen en ze in LoTW zal uploaden. Een andere mogelijkheid is dat degene die deze logs heeft ze naar ARRL’s DX Log Archive Manager, Dave Patton, KW9A, stuurt of mailt, die deze taak met plezier op zich zal nemen. Het DX Log Archief, dat gefinancierd wordt door Kan Mizoguchi, heeft als doel oude logs te bewaren zodat ze niet verloren gaan door tijdsverlies of vernietiging. In dit licht zouden we graag alle speciale IARU call logs aan het Archief en aan LoTW toevoegen. Dave kan logs in elke vorm accepteren: Cabrillo of ADIF bestanden, printouts, of spreadsheet bestanden. Als er vragen zijn, schrijf Dave dan op nn1n@arrl.net.

Met vriendelijke groet – 73,

IARU

De Internationale Unie voor Amateurradio (IARU) is een internationale confederatie van nationale organisaties. De IARU biedt een forum voor gemeenschappelijke aangelegenheden die van belang zijn voor radioamateurs over de hele wereld. Ook behartigt de IARU die zaken collectief bij de Internationale Telecommunicatie Unie (ITU). De Internationale Amateur Radio Unie werd opgericht in 1925 en bestaat per juli 2021 uit 172 nationale lidverenigingen.

Speciale IARU-calls