Wijziging in tarieven lidmaatschap voor 2016

Na twee jaar geen contributieverhoging doorgevoerd te hebben, is de VERON genoodzaakt om dit jaar de jaarlijkse contributie voor het lidmaatschap te verhogen. Het hoofdbestuur legt uit waarom men dit besluit moest nemen.

Wijziging in tarieven lidmaatschap voor 2016

Kosten op alle fronten gestegen

De verenging heeft de afgelopen twee jaar de kosten op alle fronten zien stijgen, terwijl de inkomsten niet mee stegen. Zo moest o.a. geïnvesteerd worden in een nieuwe ICT-structuur. Daarnaast kreeg de VERON een nieuwe uitstraling die in alle uitingen doorgevoerd moest worden. Commissies en werkgroepen zijn actiever geworden, wat meer kosten met zich meebrengt. Als voorbeeld noemen we de investering in de ruismeetcampagne die wordt uitgevoerd  door onze VERON EMC-EMF Commissie. Een onderzoek dat noodzakelijk is om onze amateurbanden beter te kunnen beschermen.

PI4-callsigns afdelingen

Met de recente invoering van kosten voor registratie van 31 euro, moet helaas ook voor alle PI4-calls van de VERON betaald worden. Om de afdelingen financieel te ontlasten betaalt het hoofdbestuur de kosten voor registratie van één PI4-callsign van iedere afdeling. Een bedrag van zo’n 2200 euro.

Afdelingen zien kosten flink stijgen

Ook onze afdelingen zagen de kosten stijgen, signalen daarvan zijn door het hoofdbestuur opgevangen. Vooral de huisvesting blijkt voor afdelingen een flink stuk duurder geworden. Met de verhoging van de contributie wordt ook de afdracht aan de afdelingen evenredig verhoogd. Dat heeft weer een positieve uitwerking op hun balans.

De tarieven voor 2016:

Gewoon lid € 49,00
Gezinslid € 19,00
Junior lid (tot 18 jaar) € 19,00
Junior lid (18 t/m 21 jaar) * € 34,00
Buitenlands lid met papieren Electron € 77,00
Buitenlands lid met PDF Electron € 49,00
Collectief abonnement op Electron voor UBA-leden € 43,00

*) Gereduceerd bedrag dankzij bijdrage uit het Vederfonds.