Toespraak VERON DvdRA 2018 door algemeen voorzitter Remy Denker PA0AGF

De openingstoespraak van de algemeen voorzitter van de VERON, Remy Denker (PA3AGF)Op 3 november 2018 vond de 58e Dag van de Radio Amateur plaats. Dit keer voor het eerst in de IJsselhallen te Zwolle. Algemeen voorzitter van de VERON, Remy Denker PA0AGF, opende deze VERON DvdRA 2018 met zijn toespraak:…


Geachte aanwezigen, Goede morgen

Van harte welkom in deze nieuwe omgeving.

Graag wil ik een aantal mensen persoonlijk welkom heten.

  • De loco burgemeester van de gemeente Zwolle, de heer Anker
  • De afgevaardigden van het VEDER fonds in het bijzonder de voorzitter mevrouw Kosters.
  • De afgevaardigden van het VRZA bestuur onder leiding van Ruud Haller, PA3RGH
  • Het bestuur van de UBA vertegenwoordigd door Claude van Pottelsberghe de la Potterie ON7TK en zijn xyl Carine ON7LX
  • De algemeen secretaris van de IARU-Region 1 Hans Blondeel Timmerman PB2T
  • De voorzitter van het Deutsch Niederländisch Amateur Treffen, Volker Frey DLøOBK
  • De vertegenwoordiger van het Ministerie van Defensie Ale de Jong PEøAJF
  • De medewerkers van het Agentschap Telecom vertegenwoordigd door de heer Frans Hofsommer. Hij heeft nog geen call en daar moeten we het maar eens over hebben.
  • Afgevaardigden van Scouting Nederland; mevr. Koot, de heren Zilverberg en Komen.

Uiteraard heet ik ook onze Ereleden en Leden van Verdienste van harte welkom.

En natuurlijk een heel hartelijk welkom aan alle andere aanwezigen.

Een nieuwe locatie

Fijn dat u allen weer aanwezig bent om met elkaar te genieten van deze Dag voor de RadioAmateur. Een bijzondere dag omdat we nu in een nieuwe locatie zitten. We hebben de America hal in Apeldoorn moeten verlaten omdat dat gebouw dicht zou gaan ten gevolge van een nieuw bestemmingsplan. Deze week kreeg ik te horen dat het gebouw er nog staat. Tsja.

Hoewel bekend was dat we op termijn niet meer in het gebouw konden zijn kwam de opzegging toch als een verrassing. Paul Sterk en zijn team is erg druk geweest met het selecteren van nieuwe locaties. Hij heeft veel suggesties gekregen en hij heeft ook veel locaties bezocht. Het valt niet mee om een keuze te maken. Er moet rekening gehouden worden met de grootte van de locatie, het parkeerbeleid, kosten van de huur van de locatie, faciliteiten voor de catering voor bezoekers, gasten en medewerkers.

Verder moet er in de hal voldoende ruimte zijn voor de commerciële standhouders, de verkopers op de rommelmarkt en voor de VERON stands zoals het centraal bureau, stichting Service bureau en de commissies.

Al met al een rijk gevulde mand met wensen. Na een zeer grondige selectie en inspectie is gekozen voor de IJsselhal in Zwolle.

Een nieuwe fase

Ja, en dan begint een nieuwe fase. Namelijk het indelen van de stands, lezingen etc. Want de vertrouwde indeling van de Americahal kon niet meer gebruikt worden.

Op het moment van de bekendmaking van de nieuwe locatie waren er positieve reacties maar ook negatieve. Begrijpelijk. Voor de een was Zwolle dichterbij dan voorheen en voor de ander werd het bijna onbereikbaar.

Maar goed, we zijn hier neergestreken en ik spreek de verwachting uit dat we hier nog geruime tijd te gast mogen zijn. In dit kader heb ik de locoburgemeester van Zwolle bereid gevonden om vandaag bij de opening aanwezig te zijn. Hij zal straks namens het college het woord tot u richten.

Het Deutsch Niederländisch Amateur Treffen (DNAT)

Afgelopen zomer heeft in de stad Bad Bentheim het Deutsch Niederländisch Amateur Treffen kortweg DNAT plaatsgevonden. Dit jaar voor de 50e keer. Tot het jaar 2012 werd bij de opening van de DNAT door de burgemeester van Bad Bentheim de zogenaamde Gouden Antenne uitgereikt. Hij reikt deze Gouden Antenne persoonlijk uit. Dat is dus niet zomaar een onderscheiding. Een van de kernpunten bij de nominatie is dat de kandidaat of op de voorgrond of op de achtergrond zich actief heeft bezig gehouden met hulpverlening ten tijde van een ramp; te denken valt aan een orkaan, aardbeving, overstroming etc. De locatie van de catastrofe speelt hier geen rol.

Zo heeft de burgemeester al vele nationaliteiten welkom geheten. Hij heeft amateurs uit Japan, Brazilië, Haïti en Algerije begroet. Vertegenwoordigers van de VERON en de VRZA spreken ter gelegenheid van de opening en de uitreiking een persoonlijke boodschap uit.

De Gouden Antenne

De stad Bad Bentheim heeft enkele jaren geleden aangegeven om de volgende uitreiking in 2018 plaats te laten vinden. Dit jaar viel dat dus samen met de 50e DNAT.

Het bestuurscollege van de stad Bad Bentheim heeft een selectie gemaakt uit de voordrachten. De Burgemeester heeft de Gouden antenne uitgereikt aan een Nederlandse radio amateur die zich vanuit Nederland actief heeft ingezet bij het organiseren van hulp bij de aardbeving in Nepal. Johan Jongbloed PA3JEM kon ten overstaan van veel Nederlandse en Duitse radioamateurs op 24 augustus de Gouden Antenne in ontvangst nemen. Johan nogmaals van harte gefeliciteerd. Johan heeft helaas te weinig tijd gehad om het stralingspatroon van deze veel belovende antenne te meten.

Amateur van het jaar

In het programma van deze ochtend staat aangekondigd dat ook dit jaar bekend gemaakt zal worden wie de Amateur van het jaar zal zijn. Het bestuur van de VERON heeft een voordracht naar het Vederfonds gestuurd en ik moet zeggen dat mijn bijdrage aan dit onderwerp nu ophoudt omdat het bestuur hier zelf op in zal gaan.

Het Amateur Overleg

Op 25 oktober heeft het 98e Amateur Overleg plaatsgevonden. Er zijn veel onderwerpen aan de orde geweest. Ik zal er twee met u doornemen.

Ten aanzien van het onderwerp N-herijking hebben de VERON en de VRZA de afgelopen maanden veel meters gemaakt bij het schrijven van een aanbeveling. Op 8 oktober is met het Agentschap Telecom een gesprek geweest over het concept rapport. Uiteraard kregen de verenigingen wat huiswerk mee. De aanpassingen zijn gemaakt en we zijn nu in een stadium dat er nog een laatste gesprek zal plaatsvinden. In dat gesprek zal ook worden vastgelegd op welke wijze de aanbevelingen worden geïmplementeerd. Het eind is in zicht waarmee een belangrijke mijlpaal ten gunste van de N-geregistreerden bereikt zal worden.

Geregistreerde klachten

Tijdens het AO heeft de afdeling toezicht een overzicht gegeven over geregistreerde klachten. Van de 514 klachten zijn er 75 afkomstig van radiozendamateurs. Veel klachten hebben te maken met EMC problemen onder andere afkomstig van optimisers in zonnepanelen. Nader onderzoek laat zien dat de zonnepanelen niet altijd door specialisten worden geïnstalleerd. Jammer want een correcte installatie van de elektronica is van groot belang bij het voorkomen van storing.

Mede door de aanzet van de VERON over meldingen van slechte LED lampen, slecht in de zin van HF stralende lampen, is er een ware hausse ontstaan over de kwaliteit ervan. Verleden jaar is er al eens in Electron over geschreven.

Het Agentschap is nu bezig met het testen van deze lampen afkomstig van diverse leveranciers. Onze eigen EMC-EMF commissie is hier bij betrokken.

VERON VerenigingsRaad

Op de VerenigingsRaad in 2016 is het voorstel aangenomen om een Electron voor de Jeugd uit te geven. De afgelopen maanden is daar heel hard aan gewerkt en we zijn verheugd dat er nu een uitgave ligt. U ziet deze uitgave op het Jeugdplein liggen. Als we het over de jeugd hebben dan zien we een potentie bij de Scouting groepen. We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook de Scouting stations, die actief zijn bij de afgelopen JOTA, te voorzien van deze uitgave. Er zijn 2200 exemplaren door Scouting Nederland verstuurd.

Sociale media

Vandaag de dag is het topic Sociale Media een hot topic. Wij profileren ons meer en meer op sociale media. Ten eerste op onze eigen website door elke dag een nieuw onderwerp op te nemen; op Facebook informeren we onze volgers met berichten over bijvoorbeeld het zendexamen en andere gebeurtenissen waar de VERON bij betrokken is. Sinds begin 2018 sturen wij ook een nieuwsbrief uit waarin de laatste ontwikkelingen worden besproken. Een onderzoek wees uit dat daar behoefte aan is. Dit bulletin is zeker geen concurrentie van Electron en de website. Onze inzet op sociale media, op de website en op andere belangrijke plaatsen zoals het zendexamen heeft ertoe geleid dat er 212 nieuwe leden zijn aangemeld. Dit is de telling van deze week en de Dag voor de RadioAmateur moet nog beginnen.

Vrijwilligers

Het onderwerp vrijwilliger staat bij mij hoog in het vaandel. Ook deze dag is weer door VERON vrijwilligers georganiseerd. Gelukkig zijn er voldoende mensen die hebben geholpen maar wij blijven zoeken naar mensen die een deel van hun vrije tijd ter beschikking willen stellen voor de VERON. Wij zullen dit zeer waarderen.

Ik nodig u uit om ook de VERON stands te bezoeken zodat u een idee krijgt wat de vrijwilligers doen om andere leden ten dienste te staan en ik hoop dat dan, net zoals bij u het radiovirus kruipt waar het niet gaan kan, ook de vonk om vrijwilliger te worden overslaat.

Dat zou mooi zijn. Alvast bedankt voor uw aanmelding.

Het belang van communicatie

U hoort het; de VERON staat zeker niet stil en wij zien dan ook veel waarde in de Latijnse uitspraak:

Communicare necesse est

met andere woorden:

Communicatie is noodzakelijk hetgeen ook een belangrijk aspect is van onze hobby.

De VERON DvdRA 2018 wordt geopend

Geachte aanwezigen,

Ik kom aan het einde van mijn inleiding.

Dank voor uw aandacht en ik wens u een zeer fijne en interessante dag.

Hierbij verklaar ik de Dag voor de RadioAmateur 2018 voor geopend.