Terugblik op de DvdRA 2018

Terugblik op de DvdRA 2018De Dag voor de RadioAmateur 2018 is gehouden op zaterdag 3 november in de IJsselhallen te Zwolle. Hier leest u een terugblik op de DvdRA 2018.

Deze 58e DvdRA was weer de dag, dat de VERON zich als vereniging in al haar facetten heeft gepresenteerd. En waarin de grote diversiteit van onze gemeenschappelijke hobby weer volledig is gedemonstreerd.

De nieuwe locatie de IJsselhallen heeft natuurlijk wel de nodige gevolgen. Voor sommigen is het wel erg ver weg en voor de organisatie was alles nieuw. Dus hielden we er rekening mee dat er wel wat fout zou kunnen gaan. Maar ik kan u zeggen dat het mee viel.

Een aangenamere locatie

Het heeft wel een wat groter lijstje verbeterpunten opgeleverd dan normaal. Velen hebben ons aangesproken dat men deze locatie aangenamer vond. Ruimer, geen trappen meer, betere horeca gelegenheden en zit ruimten. Kortom een gemiste kans voor die mensen die besloten hebben niet te komen. Voor hen is er in 2019 weer een nieuwe gelegenheid.

Het bezoekersaantal op deze dag was iets lager dan dat van het afgelopen jaar. Er waren zo’n 2000 betalende bezoekers. Dat is helaas volgens de algemene trend van dit soort evenementen. Bedenk dat wel dat er dan in de hal in totaal veel meer mensen aanwezig zijn. Dit komt door alle genodigden, gouden speld dragers en kinderen onder 16 jaar met gratis toegang. We zijn natuurlijk blij dat het bezoekersaantal niet te snel afneemt. De sfeer op de DvdRA was, zo als altijd, uitstekend.

Toespraak door Voorzitter Remy Denker, PA0AGF

De opening

Deze dag bestond weer uit de officiële opening van de dag, diverse lezingen, een zelfbouw tentoonstelling, de AMRATO (commercie), de VERON-onderdelen-markt, de stands van de commissies en verenigingen en de zelfbouw tentoonstelling. Voor het achtste jaar werd “het jeugdplein” georganiseerd. Een initiatief van de landelijke JOTA/JOTI organisatie tezamen met de vossenjachtcommissie, de jeugdcommissie en met de YOTA (Younsters on the air). De dynamiek en belangstelling voor dit jeugdplein was weer groot. Zowel door de deelnemers als door de begeleiders.

Als gasten waren naast onze Ereleden en Leden van Verdienste op de DvdRA aanwezig: De loco burgemeester van Zwolle dhr. E. Anker, de afgevaardigden van het wetenschappelijk Radiofonds Veder o.l.v. mevr. F. Kosters, afgevaardigden van de VRZA o.l.v. Ruud Haller, PA3RGH, het bestuur van de UBA door Claude van Pottelsberghe de la Potterie ON7TK met zijn XYL Carine ON7LX, de algemeen secretaris van de IARU, Hans Blondeel Timmerman, PB2T, met zijn echtgenote Margreet, K2XYL, de voorzitter van de DNAT, Volker Frey, DL9OBK, een vertegenwoordiger van defensie, Alle de Jong, PE0AJF, medewerkers van Agentschap Telecom vertegenwoordigd door Frans Hofsommer, en voor scouting Nederland, de heren Zilverberg, Komen en mevr. Koot.

Toespraak door algemeen voorzitter Remy Denker, PA0AGF

De dag werd geopend door de algemeen voorzitter van de VERON Remy Denker, PA0AGF, met een openingstoespraak. Na verwelkoming van de gasten besprak Remy enkele onderwerpen (exacte tekst kunt u hier op de VERON website terug vinden). Een nieuwe locatie. De Americahal heeft plaats moeten maken voor de IJsselhallen. Na een nauwkeurige selectie, en de eerste reacties zijn positief. Dat het niet voor iedereen even gunstig is, realiseren we ons. Maar het is wel de beste keuze.

Afgelopen augustus vond het 50e Deutsch Niederländisch Amateur Treffen in Bad Bentheim plaats. Voor een radioamateur die zich in het bijzonder onderscheiden heeft wordt eens per 5 jaar een onderscheiding uitgereikt. Deze gouden antenne van de stad Bad Bentheim is dit jaar aan Johan Jongbloed, PA3JEM uitgereikt. Voor zijn hulp bij de aardbeving in Nepal. Felicitaties aan Johan.

Bij het 98e amateuroverleg van 25 oktober jongstleden is onder andere gesproken over de N-herijking. Een gemeenschappelijke aanbeveling is geschreven, en aan AT aangereikt. Het einde van dit project is in zicht waarmee een belangrijke mijlpaal voor de N-geregistreerden bereikt zal worden.

Van de geregistreerde 514 storingsklachten zijn er 75 afkomstig van radioamateurs. Veel klachten hebben met EMC problemen te maken. Zoals onder andere door zonnepanelen. Door de aanzet van VERON zijn meerdere meldingen over klachten met LED lampen verschenen. AT is bezig met testen met assistentie van onze EMC-EMF commissie.

VERON profileert zich meer en meer via social media. En met succes. Er hebben zich recent 212 nieuwe leden aangemeld. De vrijwilligers staan hoog bij ons in het vaandel. Ook deze dag is weer door vrijwilligers georganiseerd. Wij waarderen dit zeer, waarna Remy de Dag voor de RadioAmateur 2018, voor geopend verklaart.

Paul Sterk, PA0STE benoemd tot lid van de orde van Oranje Nassau

Waarom is de locoburgemeester aanwezig?

Als de locoburgemeester van Zwolle het woord krijgt, heet hij de VERON van harte welkom voor het eerst in Zwolle. Toen hij vervolgde werd als enorme verassing voor mij persoonlijk de ware reden van zijn aanwezigheid bekend. Het had Zijne Majesteit de Koning behaagd om mij tot lid in de orde van Oranje Nassau te benoemen. Als verdienste voor de VERON en Stichting BRAC.

Een exacte motivatie kunt u hier vinden op de VERON website. Met militaire precisie is mijn familie buiten mijn gezichtsveld gehouden, en naar voren gekomen in de zaal, wat best wel moeite gekost moet hebben. Want doorgaans ben ik bijzonder goed op de hoogte van alle organisatie details. Met complementen en dank aan allen die hieraan hebben bijgedragen. Uiteraard voel ik mij zeer vereerd voor deze bijzondere onderscheiding.

Amateur van het jaar 2017

Amateur van het jaar 2017 Renny de Leeuw, PE1ASH

De bekendmaking van de Amateur van het jaar 2017 (door de Stichting Wetenschappelijk Radiofonds Veder), vond plaats na een considerans van Pieter Tjerk de Boer, PA3FWM. Via een historische inleiding kwam Pieter Tjerk op de activiteiten van radioamateurs op de hogere frequenties. En dan hebben we over 24 GHz en 47 GHz. Wat daar niet allemaal bij komt kijken is geen kleinigheid. Er zijn daarom ook maar weinigen van die echte pioniers die zich hieraan wagen. Het werken met golfpijpen vereist de handigheid van een ervaren metaalbewerker. Maar gelukkig helpen amateurs elkaar ook bij dit soort klussen. Regelmatig verschijnen er waardevolle artikelen in het Electron over deze materie.

Het verheugt het bestuur van de Stichting Wetenschappelijk Radiofonds Veder dat het Hoofdbestuur van de VERON een radiozendamateur heeft voorgedragen als Radioamateur van het Jaar 2017, die zeer actief is op het gebied van microgolf en amateur-televisie, mede-amateurs daarmee graag helpt, en veel in Electron schrijft over zijn ervaringen. Het Stichtingsbestuur heeft deze voordracht dan ook gaarne overgenomen. De radioamateur van het jaar 2017 is geworden Renny de Leeuw, PE1ASH. De prijs werd (met enige onbedoelde vertraging) uitgereikt door Mevr. F. Kosters voorzitter van het Vederfonds. De considerans en toespraak kunt u vinden op de website van het Vederfonds.

Samenwerking Scouting Nederland en VERON

Scouting Nederland en VERON tekenen het samenwerkingscontract

Na de uitreiking van de amateur van het jaar is er een officiële samenwerkingsovereenkomst getekend tussen VERON en de leiding van scouting Nederland. Met als doel om elkaar te blijven ondersteunen.

Lezingen

De lezingen die zijn gehouden zijn: 1e lezing: Resultaten van de VERON-ruismetingen op de HF banden in Nederland, door Peter Zwamborn, PE1GEX en Koos Fockens, PA0KDF, beiden namens de EMC-EMC commissie. De 2e lezing: Van Arduino workshop naar ham project, door Cor Struyk, PA0GTB en Bert Minderman, PA1BM. De 3e lezing : Low band DX-ing, door Remco den Besten, PA3FYM.

Algemeen kan opgemerkt worden dat de lezingen van een goed niveau waren. En ze werden dan ook door een zeer groot publiek bijgewoond.

Morse-challenge

De Morse-challenge stond dit jaar voor de tweede keer onder leiding van Hans Remeeus, PA0Q samen met Ad Wouterson, PA2PCH en assistentie van Harm Paas, PA0HPG. Deze wedstrijd bestond uit de onderdelen : Morsevaardigheidswedstrijd, de ladderwedstrijd en de vonkenboerwedstrijd. Bij de afsluiting van de dag gaf Hans aan dat het allemaal prima verlopen is. De uitslagen kunt u hier vinden op de VERON website.

Zelfbouw

De zelfbouw tentoonstelling bestond dit jaar uit een aantal van 18 stands. Een gevarieerd aanbod. Maar absoluut ieder jaar weer meer dan het bezoeken waard. Afdelingen hebben hierbij een extra impuls gegeven. Zelfbouw is toch een van de fundamenten van onze vereniging. Wij zijn daar zeer blij en trots op, en danken de deelnemers voor hun inzendingen. We hopen dat we dit volgend jaar kunnen voortzetten.

AMRATO

Aan de AMRATO is deelgenomen door 7 bedrijven. Er waren op de DvdRA 40 commissies, verenigingen en het AT (met twee meetwagens) aanwezig, die hun specialisatie demonstreerden. De VERON-onderdelen markt bevatte 113 stands. De dag werd traditioneel afgesloten met de trekking van de prachtige prijzen in de DvdRA loterij. De nummers van de winnende loten zijn inmiddels gepubliceerd op de VERON-website en gestuurd naar de redactie van Electron.

Terugblik op de DvdRA 2018

De dag verliep prima en uiterst plezierig. Deze 58e DvdRA was weer “de” ontmoetingsplaats voor die mensen die onze hobby een warm hard toe dragen. En liet bij velen een positieve indruk achter. Een echte dag voor de RadioAmateur. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om alle mensen die in welke vorm dan ook, een bijdrage geleverd hebben aan de realisatie van deze dag, van harte te danken. De volgende DvdRA (de 59e) zal worden gehouden op zaterdag 2 november 2019 (onder voorbehoud) weer in de IJsselhallen in Zwolle.

Paul, PA0STE
Voorzitter VERON Evenementen-commissie