Ledenaantal VERON stabiel in 2018

Nieuwe leden via wervingscampagne op internetHet aantal nieuwe leden dat zich heeft aangemeld is in 2018 met 8% gestegen. Dat is een trendbreuk met de jaren daarvoor. Ook het aantal leden dat heeft opgezegd is in 2018 ruim 13% gedaald. Radioamateurs bedrijven deze hobby vaak vanuit hun radio- of hobbykamer (shack). Daardoor is de radiohobby voor het grote publiek onzichtbaar. En onbekend maakt onbemind. Daarom zet de VERON zich in op het zichtbaar maken van de hobby via internet en sociale media. Maar ook de leden en vrijwilligers van afdelingen doen hier flink aan mee door de hobby te laten zien via evenementen zoals radiomarkten, JOTA-JOTI en velddagen.

Aanwezigheid op internet en sociale media

In het afgelopen jaar is er door de PR-commissie en met name de webredactie vooral gewerkt aan de aanwezigheid op het internet en sociale media. Zo is het bezoekersaantal op de website in twee jaar tijd verdubbeld naar 241.090 unieke bezoekers in 2018. Daarnaast is er 2.772.585 maal een pagina bekeken en is 470.27 GB aan data verstuurd. De webredactie is vooral blij met de komst van Erwin van der Linden. Vanaf januari 2019 versterkt Erwin PE1CUP de webredactie. Erwin, welkom bij de PR-commissie.

Examens radiozendamateur goed voor 20% van de nieuwe leden

Nieuwe leden bij de VERON. Jean-Paul wacht de radio-examenkandidaten op in Vlaardingen.

Jean-Paul wacht de examenkandidaten op

In 2018 is de VERON bij alle radiozendamateur-examens in het land aanwezig geweest, van Assen tot Veldhoven. Die dag is er een speciale aanbieding voor nieuwe leden. Van het totaal aantal nieuwe leden van de VERON is een ruime 20% tijdens een examen lid geworden. De VERON is ook in 2019 weer bij alle examens aanwezig. Kom gerust even langs voor een praatje of een vraag.

Zichtbaarheid van de radiohobby

Radiozendamateurs beleven de hobby vaak vanuit hun shack. Maar tijdens evenementen zoals velddagen komen de zendamateurs naar buiten en zijn zichtbaar. Zo kan een breder publiek kennismaken met de radiohobby. Ook worden deze velddagen gebuikt om voorlichting te geven. Niet alleen over de hobby maar ook over EMC of techniekprojecten op scholen. Om de jeugd kennis te laten maken met techniek. Via het jaarlijks terugkerende JOTA-JOTI-evenement is de jeugd een weekend lang bezig met zenden en ontvangen. Zowel onderling als via de radio met andere scoutinggroepen over de hele wereld. Om de zendamateur bij een breder publiek te promoten is het werk van de lokale afdelingen bijzonder belangrijk. Zij kunnen samen leuke evenementen organiseren en de radiohobby aan het grote publiek demonstreren.

Silent keys

Helaas overlijden elk jaar weer een aantal leden. Onze gedachten gaan daarbij uit naar de familie, vrienden en bekenden. Ook dit jaar hebben wij afscheid moeten nemen van 76 van onze radiovrienden. Dit is elk jaar een groot aandeel van de leden waarvan het lidmaatschap wordt opgezegd.

Ondanks de toename van 8% nieuwe aanmeldingen en de daling van 13% van de opzeggingen daalt het ledental met 0,8%. Dit komt overeen met 54 leden. Dat is een verbetering ten opzichte van 2017. Toen was dat bijna 2%. Ook in 2019 zal de VERON op verschillende media en evenementen zichtbaar zijn.

Amateurradio. Voor elkaar, maar vooral met elkaar.