Terugblik op de DvdRA 2011

Terugblik op de 51ste Dag voor de Radio Amateur in 2011

De Dag voor de RadioAmateur 2011 (DvdRA 2011) is gehouden op zaterdag 22 oktober in de Americahal te Apeldoorn.

De 51ste DvdRA 2011 was weer de dag, dat VERON als vereniging zich heeft gepresenteerd in al haar facetten, waarin de grote diversiteit van onze gemeenschappelijke hobby weer ten volle tot uiting is gebracht.

De dag is bezocht door ca. 2300 betalende bezoekers (incl. voorverkoop), dit is ca. 15% minder dan in ons topjaar 2010. Wij denken dat het mooie weer en de herfstvakantie daar debet aan zijn geweest, misschien ook wel de mededelingen dat het wel eens druk zou kunnen worden met het EK baanwielrennen in het sportcomplex naast de Americahal. Achteraf geheel ongegrond, want het bleef rustig (het bezoekersaantal bij het sportevenement was laag). Overigens dat betekent dat er nog altijd heel wat mensen op de DvdRA aanwezig zijn : de bezoekers samen met de standhouders, genodigden en jongeren tot 16 jaar (die gratis toegang hadden). De sfeer op de DvdRA was zo als altijd, uitstekend.

Traditioneel bestond deze dag weer uit de officiële opening van de dag, diverse lezingen, een zelfbouw tentoonstelling, de AMRATO (commercie), de VERON onderdelen markt en de stands van de commissies en verenigingen. Wat echter al meteen opviel als u de hal binnen kwam was “het jeugdplein”. Een initiatief van de Jeugd Commissie tezamen met de landelijke JOTA-JOTI organisatie en de vossenjachtcommissie. De bedrijvigheid en ijver van de jeugdige hobbyisten en hun begeleiding spatte er van af, een prima initiatief, het ligt dan ook in de lijn der verwachting dat dit op de volgende DvdRA vervolging zal krijgen.

Als gasten waren op DvdRA aanwezig een delegatie van Agentschap Telecom, een delegatie bestaande uit bestuursleden van de VRZA, namens het Wetenschappelijk Radiofonds Veder, mevrouw F. Olthof-Kosters (voorzitter) en de heren C. De Hoog (secretaris) en Prof. Ir. K.H.J. Robers, PA0KLS (bestuurslid). Bovendien was de UBA vertegenwoordigd door Eric Suy, ON7QQ en Egbert Hertsen, ON4CAS. Ook de IARU voorzitter van R1, Hans Blondeel-Timmerman, PB2T/NB2T, met XYL, waren in de gelegenheid om op doorreis van zijn QTH in USA naar en andere locatie een bezoek aan de DvdRA te brengen.

Terugblik op de DvdRA 2011De dag werd geopend door de algemeen voorzitter van de VERON, Remy Denker, PA3AGF met een openingstoespraak. Na een verwelkoming van de gasten gaf Remy de status van nieuwe frequenties, 500Khz, 70 MHz, en de 8Mhz brede 70cm band. Vervolgens een kort overzicht van de in augustus gehouden IARU-R1 conferentie in Zuid-Afrika, hij noemde met name de herverkiezing van PB2T als voorzitter van IARU-R1, het in aangepaste vorm accepteren van het voorstel van Afd Zutphen, harmonisering van de Novice frequenties en het aanstellen van een IARU jeugd coördinator. Na de conferentie is hiervoor op voordracht van VERON, Lisa Leenders, PA2LS, benoemd, met felicitatie.

Het VERON administratie systeem (VAS) zal volgens planning in 2012 operationeel worden. Remy roemde de inzet van de mensen achter het Electron, om iedere maand weer dit blad te laten verschijnen. Op deze dag voor de Radio Amateur is gekozen voor een nieuw concept om de jeugd kennis te laten maken met de vele aspecten van onze hobby, d.m.v. een jeugdplein. Het VERON-Fonds heeft besloten om dit jaar voor het eerst een aanmoedigingsprijs uit te loven in de vorm van een oorkonde en een geldprijs, voor de beste inzending op de altijd weer fantastische zelfbouwtentoonstelling op deze dag. Een stimulans om volgend jaar uw zelfbouw te laten zien, want het is de bedoeling om dit de komende jaren te continueren. Remy wees nog even op het boek reflecties 2 van PA0SE dat is uitgekomen, n.a.v. het succes van de uitgave reflecties 1. Tot slot dankt Remy, alle vrijwilligers die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van alle VERON activiteiten, in het bijzonder Bram v.d. Berg, PB0AOK voor o.a. de perfecte manier van de voorbereiding voor de VERON delegatie aan de IARU conferentie, ondanks het medisch probleem dat hij in het begin van dit jaar ondervond, en onderstreept dit met een bos bloemen. Vervolgens verklaart Remy de Dag voor de RadioAmateur 2011, voor geopend.

 

 

De bekendmaking van de Amateur van het jaar 2010 (door de Stichting Wetenschappelijk Radiofonds Veder), vond plaats na een traditioneel boeiende considerans van Klaas Roberts, PA0KLS. Klaas, kwam via diverse omwegen (bedoeld om de toehoorders op het verkeerde been te zetten) op het wetenschappelijke gehalte van de radioamateur. Hierbij ging Klaas uitvoerig in op de vele aspecten van het radioamateurisme die allen leiden tot zelfontplooiing en zelfontwikkeling van de hobbyisten en die zeker voor het voortbestaan van de radiotechniek van essentieel belang zijn. De amateur die dit jaar wordt bedoeld is zo’n man die heel veel aspecten van de hobby heeft bedreven, van publiceren, cursus geven, schakelingen ontwikkelen, tot het actief inzetten voor de vereniging, vossenjachten, lid van het afdelingsbestuur, etc.

Het Vederfonds verleent hem dan ook de titel “Amateur van het jaar 2010”. Dat is De heer Volker v. Hoorn, PA0VVH. De prijs werd uitgereikt door Mevr. F. Oltman-Kosters voorzitter van het Vederfonds.

 

Lezingen zijn gehouden door: 1e door Geert Paulides, PA7ZEE, Radio Anders (jeugd en radio). 2e door John Lambo, PA7JB, EME op 23 cm (zelfbouw) in je achtertuin. 3e door Klaas Krijnen en Okko Ebens, PH2CV, het ss Rotterdam, weer naar Rotterdam met amateurstation PI4HAL. 4e door Hans van Alphen, PA0EHG, het VHF-UHF-SHF radiospectrum, hoe wordt het spectrum boven 30 MHz gebruikt.
Algemeen kan opgemerkt worden dat de lezingen van een goed niveau waren, en werden dan ook door een zeer groot publiek bijgewoond.
De traditionele CW wedstrijden stonden dit jaar weer onder leiding van Joost Strijbos, PA0WRT.
Alle deelnemers hebben meegedaan aan beide Vonkenboerwedstrijden (allen sowieso aan de morsevaardigheidstest). Het ludieke deel van de Vonkenboer voor cracks bestond uit een recept, als bonus moest men ook nog de naam van dit recept raden. Twee deelnemers wisten dit goed te raden: babi ketjap. Uitslagen Vonkenboer: Beste resultaat, Bert Trumpie, PD3TRU. Uitslagen Supervonkenboer: Beste resultaat Harold Plooijer, PA0QRB, aanmoedigingspremie, Bert Trumpie, PD3TRU, eervolle vermelding, Jos van der Helm, PA1ZP. Iedereen bedankt voor het meedoen, tip voor de Supervonkenboer 2012, oefen ook op leestekens.

De eerste keer dat de VERON-Fonds zelfbouw aanmoedigingsprijs van € 150,00, voor de beste inzending van de zelfbouw tentoonstelling is uitgereikt door de voorzitter van het VF, Koert Wilmink, PA1KW, viel te beurt aan : Richard Oostmeyer, PE0RIG. Richard heeft vele schakelingen en ontwerpen op zijn naam staan, de bekendste is wel de signaalzoeker, die in zeer grote oplage is nagebouwd ! De beoordeling vindt plaats door de leden van het VERON-Fonds met als criteria: actueel, creatief, inspirerend, reproduceerbaar, vernieuwend.

Aan de AMRATO is deelgenomen door 11 bedrijven. Er waren op de DvdRA 28 commissies en verenigingen aanwezig die hun specialisatie demonstreerden. De VERON onderdelen markt bevatte 117 stands, en de zelfbouwtentoonstelling telde 19 stands. De dag werd traditioneel afgesloten met de trekking van de prachtige prijzen uit de DvdRA loterij. De nummers van de winnende loten zijn inmiddels gepubliceerd op de VERON website en gestuurd naar de redactie van Electron.

De dag verliep prima en uiterst plezierig. Deze 51ste DvdRA was weer “de” ontmoetingsplaats voor die mensen die onze hobby een warm hard toe dragen en liet bij velen een positieve indruk achter. Een echte dag voor de RadioAmateur. De volgende DvdRA (de 52e !!!) zal worden gehouden op zaterdag 3 november 2012.

Paul, PA0STE
Voorzitter VERON evenementen commissie