Verslag HF-Dag 2011

Verslag van de 31ste HF dag van de VERON op 17 september 2011

Rond 09:30 liepen de eerste gasten al binnen, dus over belangstelling viel niet te klagen. De Benelux QRP club was eveneens ruimschoots vertegenwoordigd.

Ook onze speciale gast John ON4UN die er pas na de middag behoefde te zijn voor zijn lezing was er al iets over tienen. Vooraf was iedereen al druk met een kop koffie en onderling QSO.

Om 10:30 werd de 31e HF dag geopend door Jan PA1TT met een welkomstwoord en enkele huishoudelijke mededelingen. Hierna werd het woord gegeven aan de PR manager van de VERON Ton PE1PBQ. Ton gaf in zijn openingsspeech aan dat hij zich vereerd voelde door de uitnodiging; tevens gaf hij aan dat er vele gelegenheden zijn waarbij er gebruik gemaakt kan worden van de PR cie. van de VERON om onze hobby onder de aandacht van het brede publiek en de mede amateurs te brengen.

Hierna was het woord aan Lisa PA2LS en Kees PE1KL Leenders met een lezing over hun Ghana DX expeditie die ze van 28 april tot 5 mei gehouden hebben. Het was een mooie lezing waarbij wel duidelijk werd dat je pas zeker van je call kunt zijn als je de officiële papieren in de hand hebt; in plaats van de gewenste 9G5LK werden het 9G5LL en 9G5LM. De condx waren overdag gewoon niet aanwezig en alleen van toepassing gedurende een paar uren per dag. De verrassing was ook heel groot toen er bij thuiskomst al een behoorlijke stapel QSL post op de mat lag. Het was een boeiende presentatie met ook nog oog voor het dagelijks leven in Ghana.

Vervolgens was het woord aan Nico PA0MIR die een HF quiz had samengesteld. De vragen bleken voor velen niet al te makkelijk, maar zo was de uitspraak van Nico we hoeven niet perse 10 personen te hebben met alle antwoorden goed. Direct na de beker uitreikingen in het middag programma werden de uitslagen bekend gemaakt; winnaar werd uiteindelijk Kees PE5T (ex PA0CLN). Kees heeft zich bereid verklaard volgend jaar de quiz te organiseren.

Sjoerd PA0SHY gaf een korte impressie van de in juni gehouden IARU R1 conferentie in Zuid Afrika.

Daarna was er tijd voor de lunch en kon de bij het onderlinge QSO worden genoten van de bekende broodjes met soep, de belangstelling hiervoor was dermate groot dat alles op ging.

Om 13:00 ging het verder met een lezing van John ON4UN. John gaf een uiteenzetting hoe het mogelijk was om een 4 square voor 80m geschikte te maken voor de gehele 80m band. Kritische opmerkingen waren niet van de lucht, iedereen weet immers hoe uitermate lastig het is om de bandbreedte van 3,5 MHz tot 3,8 MHz geheel te bestrijken.

Na een uur werd er met de presentatie van John ON4UN onderbroken om de prijzen voor de PACC en PA-BEKER uit te reiken.

Als eerste was Chantal PA5YL aan de beurt met de uitreiking van de bekers van de PACC. De organisatie van de PACC is een behoorlijke job met de vele deelnemers uit de verschillende klassen. Het aantal deelnemers neemt gelukkig nog steeds toe.

Hierna kwam Jan PG2AA met de uitreikingen van de PA-BEKER contest. Jan had een mooie presentatie gemaakt met de overzichten van de afgelopen jaren. Door een computerprobleem liep het verdere programma wat uit. Er werd door Jan een voorstel gedaan tot een paar aanpassingen in het reglement van de PA-BEKER contest. In de volgende jaarvergadering van het Traffic Bureau zal hier een besluit over worden genomen.

Na een kopje Thee of Koffie, met onderling QSO, werd er wederom naar John ON4UN geluisterd en gekeken. John maakte zijn verhaal compleet en hierna wist eenieder dat het zeker de moeite loont een 4-square voor 80m te maken. Hoewel te betwijfelen valt dat er in Nederland veel om´s zijn die hiervoor de mogelijkheid hebben.

Als laatste lezing was er Rein PA0R die een fraaie lezing gaf over de toepassingen van PSK mail. Kees PE1KL knikte dan ook instemmend, te meer omdat het hem niet gelukt was om met Winmor vanuit Ghana e-mail berichten te verzenden, iets wat zeker gewenst was bij afwezigheid van internet.

Sjoerd PA0SHY bedankte namens de VERON de diverse sprekers voor hun presentaties en Jan PA1TT voor de prima organisatie en het boeiende programma.

Omstreeks 17:10 kwam er aan de 43e HF dag een einde.

Na de HF dag namen nog 14 personen deel aan het traditionele DX diner wat naast een goede maaltijd ook een gezellig onderling QSO betekende. Rond 21:00 uur ging iedereen huiswaarts .

De 32 ste HF dag zal worden gehouden op 15 september 2012 wederom in Dok Zuid te Apeldoorn.

Jan PA1TT / DJ5AN