Terugblik op de DvdRA 2015

Terugblik op de DvdRA 2015Terugblik op de 55ste Dag voor de Radio Amateur in 2015

De Dag voor de RadioAmateur 2015 (DvdRA 2015) is gehouden op zaterdag 7 november in de Americahal te Apeldoorn.

Deze 55e DvdRA, was weer de dag, dat de VERON zich als vereniging in al haar facetten heeft gepresenteerd, en waarin de grote diversiteit van onze gemeenschappelijke hobby weer volledig is gedemonstreerd.

Het bezoekersaantal op deze dag was een fractie lager als die van het afgelopen jaar, dat zijn zo’n 2300 betalende bezoekers. Bedenk dat er dan totaal veel meer mensen aanwezig zijn, door de genodigden, gouden-spelddragers en kinderen onder 16 jaar die gratis toegang hebben. Het weer was nat en voor de tijd van het jaar uitzonderlijk warm, dat heeft gelukkig geen grootte invloed gehad op het bezoekers aantal. De sfeer op de DvdRA was, zo als altijd, uitstekend.

Deze dag bestond weer uit de officiële opening van de dag, diverse lezingen, een zelfbouw tentoonstelling, de AMRATO (commercie), de VERON-onderdelenmarkt, de stands van de commissies en verenigingen en de zelfbouw tentoonstelling. Voor het vijfde jaar werd “het jeugdplein” georganiseerd. Een initiatief van de Jeugdcommissie, met de vossenjacht commissie tezamen met de landelijke JOTA-JOTI organisatie en met de YOTA (Youngsters on the air). Het enthousiasme van zowel de begeleiders als van de deelnemers bij dit jeugdplein was weer groot.

Als gasten waren naast onze ereleden en leden van verdiensten op de DvdRA aanwezig: van het Agentschap Telecom de heren F. Hofsommer, en G. Petersen (delegatie met stand in de hal), van het NCvVIE (Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed), dhr. F.J. Schouten (hoofd toetsingscommissie van het NCvVIE. Namens het Wetenschappelijk Radiofonds Veder, mevrouw F. Kosters (voorzitter) en de heren C. de Hoog (secretaris), zijn beoogd opvolger H. Boudewijns en prof. ir. K.H.J. Robers, PA0KLS (bestuurslid).

De dag werd geopend door de algemeen voorzitter van de VERON, Remy Denker, PA3AGF met een openingstoespraak. Na verwelkoming van de gasten gaf Remy onder het motto, VERON is 70 jaar jong, een korte historische terugblik hoe het allemaal is ontstaan. Bij de inleiding op de DvdRA vorig jaar heeft Remy aangekondigd dat het NCvCIE kort weg het centrum, bekend heeft gemaakt dat juist (een dag geleden) VERON de erkenning heeft ontvangen inzake het instant houden van de traditie morse seinen. In deze opening zal de oorkonde die daar bij hoort getekend worden. Dit houdt natuurlijk wel een verplichting in voor VERON jegens de instandhouding van de traditie. Verder gaat Remy in op de manier waarop we dat willen bereiken. Vervolgens gaat Remy in op het amateur overleg. De afgelopen maanden is er zeer intensief contact geweest met AT, dat uiteindelijk toe heeft geleid, dat amateurs op korte termijn een klein stukje van de 5Mhz band mogen gaan gebruiken, jammer genoeg zijn niet alle wensen vervuld in de microgolf banden. Remy wil het gehele team via de voorzitter van de Werkgroep Overleg Overheid (WOO), Bram van den Berg, PB0AOK danken voor het vele werk wat hier verricht is. Remy vervolgt met het recente Amateur overleg op 13 oktober jl. Diverse onderwerpen zijn de revue gepasseerd, zoals roepnamen beleid, 40m voor N amateurs, de €31,00 vergoeding, etc. Uiteraard kunt u het verslag hiervan op korte termijn lezen op onze website en in Electron. Een punt wil ik nog hieruit citeren, in 2015 zijn tot heden 114 klachten van amateurs binnengekomen (20% van het totaal), 81x storing die amateurs ondervinden, 21x storing die amateurs veroorzaken, 12x onderlinge problemen en irritaties. Er zijn 109 klachten opgelost en amateurs met hinderlijk gedrag hebben zelf actie ondernomen. Tot slot wordt de evenementencommissie bedankt voor de organisatie van deze dag, waarna Remy de Dag voor de RadioAmateur 2015, voor geopend verklaart.

Amateur van het jaar 2014, Hans van den Berg PA0JBB

Amateur van het jaar 2014, Hans van den Berg PA0JBB

De bekendmaking van de Amateur van het jaar 2014 (door de Stichting Wetenschappelijk Radiofonds Veder), vond plaats na een boeiende considerans van Prof. Ir Klaas Robers, PA0KLS. Klaas, kwam via diverse omwegen (bedoeld om de toehoorders op het verkeerde been te zetten) op het wetenschappelijke gehalte van de radioamateur. Zeer opmerkelijk gaf Klaas aan dat de Fontys Hogeschool in Eindhoven besloten heeft om in de laatste twee schooljaren de zelfstudie tot radiozendamateur op te nemen als keuzevak. De student krijgt hiervoor studiepunten. Daarmee is radiozendamateur een vak in het HBO. Daarmee wordt de radiozendamateur die door de pers en gemeentes bij het aanvragen van antenne toestemming als minderwaardige prutser wordt gekarakteriseerd, plotseling naar het niveau van Bachelor in de techniek verheven. Gaandeweg in het boeiende verhaal van Klaas, werd gewezen op de prestaties die geleverd zijn door deze amateur van het jaar. Zijn inzet bij het opzetten van de antenne installatie voor de middengolfzender van Vahon Hindustani Radio, de radiozender in omgeving Den Haag voor de Hindoestaanse gemeenschap in Nederland, was bijzonder opvallend. Maar ook de manier waarop deze zendamateur zijn werkzaamheden voor Vahon in Electron beschreef, en op die manier kennis deelde met onze medeamateurs, was opvallend. Mevrouw Françoise Kosters, achterkleindochter van oprichter Anton Veder en voorzitter van het Vederfonds, maakte bekend dat OM Hans van de Berg, PA0JBB, is verkozen tot Radio Amateur van het jaar 2014.

De openingsceremonie werd vervolgd door het ondertekenen van de officiële documenten door de algemeen voorzitter Remy Denker en de Heer F.J. Schouten van het NCvCIE, en de uitreiking van een oorkonde en een schildje, waarmee wordt bevestigd dat de morsecode als communicatie middel in Nederland is geplaatst op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. In een toespraak van Dhr. F.J. Schouten, gaf deze aan wat deze erkenning betekent, en wat de activiteiten van het NCvCIE zijn. Tevens wordt er op gewezen dat deze erkenning ook de verplichting inhoudt dat VERON in Nederland het morse seinen zal moeten onderhouden.

Lezingen die zijn gehouden zijn: 1e lezing, ”WSPR (Whisper)”, QRO afstanden met QRP vermogen, door Mark van Dommelen, PA1SSB en Ton Rijnen, PA1PXL. 2e Lezing, ”CoVersity, PI2NON”, door Johan van Dijk, PA3ANG, het repeater systeem in Noord – Oost Nederland. 3e Lezing, ”QRP-EME” Ook tijdens de Jota, door Frans de Jong, PE1RXJ. Opgemerkt kan worden dat de lezingen van een goed niveau waren, en werden dan ook door een zeer groot publiek bijgewoond.

morsesleutelDe CW-wedstrijden stonden dit jaar weer onder leiding van Joost Strijbos, PA0WRT, met assistentie van Wim Kruyf, PA0WV. Deze Vonkenboerwedstrijd bestond uit de onderdelen : Morsevaardigheidswedstrijd, en de Ladder wedstrijd. Door dit veranderde karakter kan niet meer gesproken worden over winnaars, wel over het aantal behaalde punten en de hoogst gehaalde snelheid. De drie hoogst geplaatste deelnemers aan de Ladder wedstrijd waren : PA0WV met 2410 punten en 62WPM, PA1ZE met 2323 punten en 53 WPM, PA0DIN met 2270 punten en 53 WPM. De morse vaardigheidstest met 40WPM zijn gehaald door PA3ERE, PA0WV en PA0DIN. De overige uitslagen kunt u vinden op de VERON website.

Voor de vijfde keer werd door het VERON-fonds een zelfbouw-aanmoedigingsprijs uitgereikt, voor de beste inzending van de zelfbouw tentoonstelling. De 18 stands bevatte een gevarieerd aanbod, waardoor het niet eenvoudig was de drie prijswinnaars aan te wijzen. De voorzitter van het VERON-Fonds Guido van den Berg, PA0GMM maakte de prijswinnaars bekend en overhandigde de prijzen. 1e prijs (certificaat met geldprijs van €150) viel ten deel aan de Gerrit Polder, PA3BYA, met zijn PSoC SDR ontvanger. De 2e prijs (certificaat met geldprijs van €100) ging naar VERON afdeling Zoetermeer, PI4RAZ met de DRA 818, 1 Watt open-Source transceiver van voor 2m en 70cm. 3e prijs (certificaat met geldprijs van €50) ging naar Richard Oostmeijer, PE0RIG, met zijn projecten voor de jeugd.

Aan de AMRATO is deelgenomen door 10 bedrijven. Er waren op de DvdRA, 32 commissies en verenigingen aanwezig die hun specialisatie demonstreerden. Dit jaar was Agentschap Telecom weer aanwezig op de DvdRA. AT heeft aangekondigd, om de twee jaar deel te nemen. De VERON-onderdelen markt bevatte 117 stands, en de zelfbouwtentoonstelling telde 18 stands. De dag werd traditioneel afgesloten met de trekking van de prachtige prijzen uit de DvdRA-loterij. De nummers van de winnende loten zijn inmiddels gepubliceerd op de VERON-website en gestuurd naar de redactie van Electron.

De dag verliep prima en uiterst plezierig. Deze 55e DvdRA was weer “de” ontmoetingsplaats voor die mensen die onze hobby een warm hard toe dragen en liet bij velen een positieve indruk achter. Een echte dag voor de RadioAmateur. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om alle mensen die in welke vorm dan ook, een bijdrage geleverd hebben aan de realisatie van deze dag, van harte danken. De volgende DvdRA (de 56e) zal (onder voorbehoud) worden gehouden op zaterdag 5 november 2016.

Paul, PA0STE
Voorzitter VERON Evenementen-commissie

Dankzij de inspanningen van de VERON staat morse code op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Dankzij de inspanningen van de VERON staat morse code op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed.