Koos Fockens PA0KDF amateur van het jaar 2018

Koos Fockens PA0KDF amateur van het jaar 2018Ieder jaar benoemt de Stichting Wetenschappelijk Radiofonds Veder de Amateur van het Jaar. Deze prijs bestaat uit een wisselbeker, een oorkonde en een geldbedrag. Sinds 1963 wordt deze uitgereikt aan die radiozendamateur, die naar de mening van het radiofonds Veder in het afgelopen jaar een vooraanstaande rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van de radiotechniek of van het zendamateurisme. Zaterdag 2 november 2019 werd tijdens de Dag voor de RadioAmateur Koos Fockens PA0KDF de Amateur van het jaar 2018.

Considerance

Pieter-Tjerk de Boer sprak de considerans uit tijdens de officiële opening van de Dag voor de RadioAmateur in Zwolle. Pieter-Tjerk gaf vervolgens het woord aan mevrouw F. Kosters, voorzitter van het Vederfonds. Zij sprak de verlossende woorden en nodigde Koos PA0KDF uit op het podium.

Werkzaamheden voor de EMC-EMF commissie

Koos is al vanaf 2001 als official verbonden aan de EMC-EMF commissie. Koos doet al jaren onderzoek naar de gevolgen van ongewenste EMC en wij kennen hem vooral van de ruismeting die door het hele land is gedaan. Dit laatste heeft geleid tot een publicatie bij IEEE. De studie van Koos aan de Universiteit van Twente maakt hem inmiddels een autoriteit op dit gebied. Niet alleen in Nederland maar ook daarbuiten. Tevens is Koos geen onbekende bij de IARU als het gaat om EMC.

Publicaties

Koos is ook regelmatig te vinden in het maandblad Electron. Daarin publiceert Koos regelmatig over de EMC problematiek. Maar ook is er regelmatig nieuws te vinden op de website van de VERON

Nieuw onderzoek begonnen

Inmiddels is Koos in opdracht van Universiteit Twente een nieuw onderzoek gestart naar ‘Man Made Noise’. Om het accumulatie-effect van storing en ruis te bestuderen worden HF-grondgolf propagatiemetingen uitgevoerd in bewoonde omgevingen met verschillende bewoningsdichtheden. Daarvoor staan er weer een aantal geschikte locaties op de lijst voor een bezoek om metingen te verrichten. Hierover gaan we vast nog veel meer lezen in Electron als het onderzoek vordert.

Volledig verrast

Het is de organisatie weer gelukt om de Amateur van het Jaar stil te houden en deze amateur volledig te verrassen tijdens de officiële opening.

Van harte gefeliciteerd

De redactie feliciteert Koos van harte met deze erkenning voor de geleverde diensten. De redactie hoopt dan ook dat de lezers nog lang mogen genieten van de interessante publicaties. Maar vooral dat deze representatieve onderzoeken de erkenning zullen krijgen die het verdient.