LED reclameborden voldoen niet aan regels

Vele leveranciers van LED reclameborden voldoen niet aan de regels. Daarom roept hLED reclameborden voldoen niet aan regelset FCC Enforcement Bureau de leveranciers van deze borden op om ervoor te zorgen dat deze LED-borden wel voldoen aan de FCC-regels.

Sinds maart van dit jaar heeft het Amerikaanse agentschap 21 schikkingsovereenkomsten afgesloten met bedrijven die niet-conforme LED-borden in de handel brachten. Deze borden overtraden de Communications Act en de FCC-regels.

Leveranciers van LED-reclameborden schikken

Die schikkingen leverden ongeveer USD 850.000 aan boetes op. Het doel is om de naleving van de wet in de toekomst te verzekeren. Het naleven van de FCC-autorisatie- en marketingregels voor apparatuur is van cruciaal belang. Omdat radiofrequentie-emissies van de borden schadelijke interferentie kunnen veroorzaken. Frequentiegebruikers met licenties, zoals draadloze services, moeten ongehinderd kunnen blijven communiceren aldus de FCC.

Met deze recente schikkingen maken we leveranciers van LED borden bewust van hun wettelijke verplichtingen.

Het FCC bureau handhaving neemt haar taak zeer serieus. Om er zo voor te zorgen dat LED-lampen niet interfereren met geautoriseerde transmissies.

Autorisatieproces

LED-verlichting wordt vaak gebruikt in digitale reclameborden. En ook in andere commerciële- en industriële toepassingen. Hieronder vallen reclameborden en grote videodisplays in stadions. Gezien het elektrische ontwerp van deze lichten, kunnen ze RF-energie uitstralen. Voordat ze in de VS op de markt worden gebracht, moeten modellen van het LED-bord worden getest. Tevens moeten ze voldoen aan de FCC-technische normen. En moeten ze de juiste informatie op het gebied van etikettering, identificatie en gebruikersinformatie bevatten. Het FCC Office of Engineering and Technology (OET) houdt toezicht op het autorisatieproces van apparatuur voor RF-apparaten. En hieronder vallen ook de bewuste LED-borden.

Het handhavingsbureau onderzocht honderden modellen van binnen- en buiten LED-borden. Hierbij ontdekte zij keer op keer schendingen van de FCC-regel met betrekking tot het niet in de handel mogen brengen van de modellen zonder de vereiste apparatuurautorisaties. Eveneens is er een manco in etikettering en openbaarmaking van gebruikersinformatie.

Leveranciers houden zich aan nalevingsplan

Om het FCC onderzoek te regelen, heeft elk bedrijf gecontroleerd of de betreffende modellen in overeenstemming zijn gebracht met de FCC-regels. Ook zijn de leveranciers overeengekomen een ​​boete te betalen. En hebben ze toegezegd zich te zullen houden aan een nalevingsplan. Om zo de interne procedures te verbeteren. En om toekomstige schendingen te voorkomen.

Het Bureau heeft tot nu toe 21 onderzoeken afgehandeld, met straffen tot USD 115.000. Elke schikking is beschikbaar op de homepage van de FCC Enforcement Bureau.

De VERON heeft al eerder haar zorgen geuit over de beeldschermen langs de weg. Tijdens de DARPA Urban Challenge van 2007 was al duidelijk dat beeldschermen de zelfrijdende auto stoort en dat dit gevaarlijke situaties kan veroorzaken.