Liberalisering uitgifte PA0 calls, identificatie radiostations

liberalisering pa0 callsTijdens de Verenigingsraad van 2013 is het voorstel “Liberalisering uitgifte PA0 calls ” met een grote meerderheid aangenomen. Tijdens het amateuroverleg van 2 oktober 2013 is dit verzoek aan Agentschap Telecom voorgelegd. Verslagen van het Amateuroverleg zijn na te lezen op https://www.veron.nl/downloads/amateur-overleg/

Wat is de motivering voor “liberalisering uitgifte PA0 calls”

In het verleden is met het Agentschap Telecom overeengekomen geen nieuwe PA0 calls meer uit te geven. Deze afspraak werd op historische gronden gemaakt maar sinds enkele jaren komen verzoeken bij het Hoofdbestuur van de VERON binnen die vragen om wijziging van dit beleid.

Als reden wordt opgegeven:

  • De destijds uitgegeven PA0 call is vervallen en de vroegere eigenaar hiervan wil zijn call opnieuw gaan gebruiken.
  • Na het wisselen van de PA0 prefix naar een niet PA0 prefix was terugkeer naar de voormalige PA0 prefix niet mogelijk.
  • Nostalgische overwegingen.
  • Het handhaven van een besloten club bezitters van PA0 calls wordt door velen beschouwd als buitensluiten. Amateurs die destijds geen invloed hadden op dit besluit worden hier nu mee geconfronteerd.
  • Het aantal amateurs met een PA0-prefix neemt af, straks is er in Nederland geen PA0 meer actief.
  • Er zijn geen principiële redenen om PA0 calls anders te behandelen na overlijden als de andere prefixen, uitgezonderd in zeer bijzondere situaties zoals bv. gevallen verzetsstrijders.

Identificatie radiostations

Agentschap Telecom start vanaf 9 januari 2018 met de nieuwe “identificatie radiostations”. De daarvoor noodzakelijke ICT-aanpassingen zijn gemaakt.

Toewijzen identificaties

De identificatie is uniek en wordt slechts aan één registratiehouder toegewezen.
Eenmaal uitgegeven identificaties blijven verbonden aan de registratiehouder, ook nadat de registratie is geëindigd.

De nieuwe “Identificatie radiostations” is hier te downloaden.

Wil jij ook dat de VERON blijft opkomen voor alle radiozendamateurs?
Word dan lid van de VERON.