Regeling vergoeding Agentschap Telecom 2021

Regeling vergoeding Agentschap Telecom 2021Op 15 februari 2021 heeft de voorzitter van VERON Remy Denker een brief gestuurd aan de Staatsecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keijzer. Daarmee reageert VERON op de Regeling Vergoeding voor het toezicht. Bovenop het bestaande tarief voor vergunningen Frequentiegebruik relais- en bakenstations radiozendamateurs is met in gang van 1-1-2021 een extra tarief ingevoerd van € 79 per jaar. Een samenvatting van de brief en antwoord van het Ministerie is hier te lezen. Maar het is ook mogelijk de volledige brieven te downloaden.

Regeling vergoeding Agentschap Telecom

In de toelichting (Tarief subcategorie I.C.9.) wordt aangeven dat de reden voor dit extra tarief is gelegen in de extra kosten. Maar specifiek voor opsporingsonderzoek en toezicht voor illegale gebruikers op relais stations. VERON verzoekt de staatssecretaris om het extra tarief te laten vervallen.

Beperkt aantal vergunningen

Het illegale gebruik van relaisstation blijkt maar op 1,9% van de verleende vergunningen van toepassing te zijn. In de storingsrapportage van Agentschap Telecom blijkt dat deze problematiek alleen speelt voor de bovenregionale repeaters. Een radio experiment waarbij alle betrokken partijen hebben ingestemd. Van de 162 vergunningen die zijn uitgegeven betreffen 3 een bovenregionale repeater. Maar van de 162 vergunningen betreft het 104 vergunningen waarbij deze problematiek niet van toepassing is, omdat het vergunningen voor bakens betreft.

Demotiverend voor experimenteel radio onderzoek

In het laatste amateuroverleg heeft het AT nog eens onderstreept dat het algemene beleid is om innovatieve radio experimenten te stimuleren. Maar met dit beleid werkt de overheid juist het ontwikkelen van technologische innovatie tegen. Het verhogen van de kosten voor het doen van experimenteel radio onderzoek werkt juist demotiverend.

Constructief onderhoud beheerders bovenregionale repeaters

Alle partijen, zoals het AT, hebben destijds met kennis van zaken ingestemd met het experiment bovenregionale repeaters. Begin 2020 heeft het eerste evaluatie gesprek tussen AT en de amateur verenigingen plaatsgevonden. Er is daarna een vervolg afgesproken om te kijken welke voorzieningen beheerders zouden kunnen treffen te voorkoming van illegaal gebruik. Dit vervolg zou door het AT worden gepland en heeft nog niet plaatsgevonden. Het is niet juist en naar onze mening ook niet fatsoenlijk om gaandeweg het evaluatie traject dan ineens een extra tarief in te stellen. We zijn van mening dat deze evaluatie eerst moet zijn afgerond.

De brief aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is hier te downloaden.

Beantwoording Min EZ en K Regeling vergoeding Agentschap Telecom 2021

Het Ministerie verwijst naar het rapport Maat houden uit 2014. Hierin staat onder welke voorwaarden AT handhavingskosten aan de burger mag doorberekenen. Het Ministerie legt uit dat de handhavingskosten niet alleen zijn voor de bovenregionale repeaters. Maar ook het toezicht op de gebruikers van deze repeaters. Het gaat dan om het bestrijden van illegaal gebruik of het aanspreken van radiozendamateurs op hun gedrag. Maar ook alle extra handelingen die daarbij horen. Denk hierbij aan administratieve handelingen, het geven van voorlichting, en het afhandelen van brief- en telefoonverkeer.

Ook meldt het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat dat indien de inzet van het agentschap minder groot zijn, dan hoeven ook minder kosten doorberekend te worden. Het Agentschap Telecom staat open voor een gesprek met het veld om de naleving te bevorderen, zodat de inzet mogelijk omlaag kan. Overigens, zo meld het Ministerie, is het toezichtstarief van € 79,- nog niet toereikend om alle kosten van het toezicht te dekken.

Het volledige antwoord is hier te downloaden.