Verkenning toekomst openbare registratie antenne-installaties.

mast met heel veel antennesHet ministerie van Economische Zaken, in samenwerking met Agentschap Telecom, heeft KWINK groep gevraagd te verkennen hoe de toekomst van een openbare registratie van antenne-installaties eruit zou kunnen zien. Bij radiozendamateurs beter bekend als het antenneregister.

Antenneregister

Het Antennebureau is het informatiebureau van de overheid over antennes en gezondheid. Zowel burgers als overheden en bedrijven kunnen bij het antennebureau terecht met vragen over gezondheid, wet-/regelgeving en techniek in relatie tot antennes. Het antennebureau is een onderdeel van Agentschap Telecom. In het antenneregister staan vrijwel alle vast opgestelde antenne-installaties met een zendvermogen groter dan 10 decibel Watt (dBW).

Online enquête voor geïnteresseerden

KWINK groep geeft geïnteresseerden de mogelijkheid om hun mening te geven voor het antenneregister onderzoek door middel van een online enquête In de enquête wordt een aantal vragen gesteld. Hierin zijn geen vragen opgenomen die specifiek betrekking hebben op de radiozendamateur.

Klankbordgroep

In september en november worden er door de KWINK groep klankbordsessies georganiseerd om de voortgang van het onderzoek te bespreken (eerste resultaten en vervolgrichtingen van het onderzoek). Bram van den Berg (PB0AOK) vertegenwoordigt daarbij de radiozendamateurs. Bram van den Berg is voor de overheid geen onbekende. Als voorzitter van de Werkgroep Overleg Overheid van de VERON heeft Bram regelmatig contact met Agentschap Telecom en ministerie van Economische Zaken als het gaat om overheidszaken.

Zodra er nieuws te melden is zullen de samenwerkende verenigingen hiervan verslag doen