China bouwt antenne van 3700 vierkante kilometer in het geheim

China bouwt antenne van 3700 vierkante kilometer in het geheim

VLF antenne in de mast van een onderzeeër

Radioamateurs vinden grote antenne’s altijd indrukwekkend en intrigerend. Zo beslaat het Amerikaanse HAARP een terrein van 13 hectare (0,13 km2). En de Chinese FAST schotelantenne heeft een diameter van 500 meter (0,20 km2). Maar wanneer slaat indrukwekkend om in beangstigend?

Wellicht dat het Chinese WEM (Wireless Electromagnetic Method) project daar een antwoord op kan geven. We hebben het dan namelijk over een zendantenne van 3700 km2 groot…

Size matters…

Provincie Zuid-Holland is 3418 km2 groot. En Overijssel is 3421 km2 groot. Dus dat geeft een beetje een idee over hoe groot we het hebben. En als dat nog niet indrukwekkend genoeg is. De Chinese overheid heeft 13 jaar aan het project gebouwd. In het geheim om de bevolking niet “te verontrusten“. De antenne is gemaakt om signalen van 0,1 tot 300 Hertz uit te zenden. Dus SLF (Super Low Frequency), ELF (Extreme Low Frequency) en zelfs lager dan dat. Officieel voor civiele doeleinden. Zoals onderzoek naar aardbevingen en het opsporen van afzettingen van mineralen.

Maar het systeem zou ook zomaar voor militaire zaken ingezet kunnen worden. Bijvoorbeeld voor communicatie met duikboten. Een dergelijk signaal is volgens wetenschappers op te pikken door onderzeeërs op honderden meters diepte. Dus ze hoeven niet meer aan het oppervlak te komen om te communiceren. Dat is een groot strategisch voordeel in oorlogstijd.

Waar te bewonderen?

De precieze locatie van deze antenne wordt niet vrijgegeven. Maar op basis van informatie in Chinese onderzoeksrapporten is de Huazhong regio het meest waarschijnlijk. Dat ligt in centraal China en omvat de Hubei, Henan en Hunan provincies. In dit gebied wonen meer dan 230 miljoen mensen. En dat zijn meer inwoners dan in Brazilië.

Project WEM ziet er aan het aardoppervlak uit als een paar hoogspanningskabels. Uitgespannen op stalen vakwerkmasten van noord naar zuid en van west naar oost. Op deze wijze wordt een kruisvormige antenne gerealiseerd welke 60 km breed en 80 a 100 km lang is.

Zorgen bij de bevolking

Het oorspronkelijke artikel van de South China Morning Post haalt aan dat er zorgen over de veiligheid van dit soort extreem laag frequente radiogolven zijn. ELF golven zouden gelinkt zijn aan kanker door een aan de WHO (World Health Organisation) gelieerd international agentschap voor onderzoek naar kanker. De WHO heeft een EMF Homepage over de invloed van elektromagnetische velden op de mens. Het “Electromagnetic Fields and Public Health” artikel gaat over blootstelling aan extreem laag frequente velden. Daaruit blijkt een veel genuanceerder verhaal dan in de krant te lezen valt. Een zeer lezenswaardig artikel, ook voor radiozendamateurs.

Ja maar ons “eigen” LOFAR dan?

Het LOFAR project neemt 400 hectare (4 km2) in beslag. Maar het vormt als het ware een reusachtige antenne met een diameter van circa 100 km binnen Nederland (7850 km2). En zelfs meer dan 1000 km wanneer de buitenlandse stations aangesloten zijn (785400 km2). Echter, LOFAR is alleen een ontvangstantenne. Er wordt geen enkel signaal mee uitgezonden. Daar is het systeem niet voor gemaakt en niet voor geschikt. Dus daarmee is LOFAR niet vergelijkbaar met wat China nu voor elkaar heeft gekregen.