Berichten

Antennebureau brengt nieuwe website in de lucht

screenshot website antennebureauBelangrijkste veranderingen uiterlijk van website Antennebureau

Moderner, frisser en compacter. Nieuwe opzet en structuur. De website van het Antennebureau schaalt zich automatisch naar het juiste formaat op de laptop, mobiele telefoon of tablet.  Lees meer

mast met heel veel antennes

Verkenning toekomst openbare registratie antenne-installaties.

mast met heel veel antennesHet ministerie van Economische Zaken, in samenwerking met Agentschap Telecom, heeft KWINK groep gevraagd te verkennen hoe de toekomst van een openbare registratie van antenne-installaties eruit zou kunnen zien. Bij radiozendamateurs beter bekend als het antenneregister. Lees meer

Risicobeleving bij straling van antennes

Risicobeleving bij straling van antennesRisicobeleving bij straling van antennes

Nieuwsbrief Antennebureau – mei 2015

Mensen ervaren een hoger risico bij straling van antenne-installaties voor mobiele telefonie, dan bij straling van hun eigen mobiele telefoon. Dat blijkt uit onderzoek van de VU Medisch Centrum Amsterdam. Ook het Antennebureau ervaart dat tijdens het geven van voorlichtingen.

Deze nieuwsbrief gaat eerst in op de factoren die meespelen in de risicobeleving van elektromagnetische velden of, zoals het vaak genoemd wordt, straling bij antennes. U leest daarbij hoe het Antennebureau met die factoren omgaat tijdens voorlichtingen. Tot slot zetten we kort op een rij wat overheden en instanties in hun communicatie kunnen doen bij de plaatsing van een antenne-installatie.

Totaal aantal antennes (excl. radioamateurs) op 1 mei 2015: 37.343

GSM 900 10.156
GSM 1800 4.322
UMTS 13.281
LTE 9.584

Factoren risicobeleving straling antennes

Kennis, vrijwilligheid, controle en vertrouwen in overheden zijn de factoren die meespelen bij de risicobeleving van straling van antenne-installaties. Lees hier verder…

Communiceren bij plaatsing antennes

Voor een reële risico-inschatting helpt het omwonenden volledig en open te informeren. Daarbij is het belangrijk informatie te laten aansluiten bij het denkraam van mensen die geen stralingsexperts zijn. Lees hier verder…

Zelf deze nieuwsbrieven ontvangen?

Meld je dan aan op deze website.

screenshot website antennebureau

Zendamateurs opgenomen in antenneregister

Zendamateurs opgenomen in het antenneregister van het Antennebureau

Zendamateurs opgenomen in het antenneregister van het AntennebureauOp 14 december 2009 is er een wijziging aangenomen in de Telecommunicatiewet. Vanaf 1 april 2010 worden antennes van radiozendamateurs die zijn geregistreerd als gebruiker van frequentieruimte in het antenneregister opgenomen.

Gelukkig wordt het ons zendamateurs wel gemakkelijker gemaakt dan gebruikers van antennes voor andere doeleinden: in de wet is bepaald dat kan worden volstaan met de locatie van de antenne-installatie, met een nauwkeurigheid van 15 meter, aangeduid met toepassing van het World Geodetic System 1984 en met het type registratie.

Antennes van radiozendamateurs worden alleen opgenomen indien deze ook daadwerkelijk gebruikt worden om mee te zenden. Antennes van radiozendamateurs die enkel worden gebruikt om te ontvangen, hoeven niet in het register te worden opgenomen.

Zie de bekendmaking in het Staatsblad of kijk bij het Antennebureau.

Ook is het het Antenneregister al on-line.

En via de Agentschap Telecom website is meer aanvullende informatie te vinden.