Risicobeleving bij straling van antennes

Risicobeleving bij straling van antennesRisicobeleving bij straling van antennes

Nieuwsbrief Antennebureau – mei 2015

Mensen ervaren een hoger risico bij straling van antenne-installaties voor mobiele telefonie, dan bij straling van hun eigen mobiele telefoon. Dat blijkt uit onderzoek van de VU Medisch Centrum Amsterdam. Ook het Antennebureau ervaart dat tijdens het geven van voorlichtingen.

Deze nieuwsbrief gaat eerst in op de factoren die meespelen in de risicobeleving van elektromagnetische velden of, zoals het vaak genoemd wordt, straling bij antennes. U leest daarbij hoe het Antennebureau met die factoren omgaat tijdens voorlichtingen. Tot slot zetten we kort op een rij wat overheden en instanties in hun communicatie kunnen doen bij de plaatsing van een antenne-installatie.

Totaal aantal antennes (excl. radioamateurs) op 1 mei 2015: 37.343

GSM 900 10.156
GSM 1800 4.322
UMTS 13.281
LTE 9.584

Factoren risicobeleving straling antennes

Kennis, vrijwilligheid, controle en vertrouwen in overheden zijn de factoren die meespelen bij de risicobeleving van straling van antenne-installaties. Lees hier verder…

Communiceren bij plaatsing antennes

Voor een reële risico-inschatting helpt het omwonenden volledig en open te informeren. Daarbij is het belangrijk informatie te laten aansluiten bij het denkraam van mensen die geen stralingsexperts zijn. Lees hier verder…

Zelf deze nieuwsbrieven ontvangen?

Meld je dan aan op deze website.