Verslag Amateuroverleg 17 maart 2015

Op 17 maart 2015 vond er weer een halfjaarlijks amateuroverleg plaats tussen het Agentschap Telecom en de vertegenwoordigers van de VERON en VRZA.

Verslag Amateuroverleg 17 maart 2015Het verslag van het 91e amateuroverleg en de bijlagen kunt je op deze pagina alvast downloaden en lezen. Later volgt nog een beknopte samenvatting van het overleg.

Lees het verslag.

Bij agendapunt 4, onder actiepunt 90-4, staat dat AT alsnog inhoudelijk zal reageren op een tweetal brieven.
Lees de schriftelijke reactie van AT.

Bij agendapunt 5.2 is sprake van een presentatie.
Bekijk deze presentatie als PDF.

Verslagen van eerder gehouden amateuroverleg bijeenkomsten zijn altijd op onze AO pagina terug te lezen.