Het 96e Amateuroverleg

96e amateuroverlegHet 96e amateuroverleg (AO) kende een overladen agenda. Voor enkele van de onderwerpen was beduidend meer tijd nodig dan vooraf gepland, waardoor de tijd ontbrak om alle agendapunten te bespreken.

Daarom is in onderling overleg besloten om het overleg af te breken en in een ingelaste vergadering op 31 januari a.s. voort te zetten. Het conceptverslag van de in het eerste deel van dit overleg besproken onderwerpen is inmiddels geschreven. En dit zal kort na 31 januari worden aangevuld met de informatie uit het tweede deel van het overleg en enkele weken later als goedgekeurd verslag op onze website en in ons Electron magazine verschijnen.