Strafvordering voor etherpiraterij per 1-1-2019 aangepast

Strafvordering voor etherpiraterij per 1-1-2019 aangepastDe richtlijn voor strafvordering Telecommunicatiewet is op 13 december 2018 gepubliceerd in de Staatscourant. En deze is in werking getreden op 1 januari 2019. De richtlijn ziet toe op het strafrechtelijk handhaven van de meest voorkomende delicten begaan door het overtreden van de Telecommunicatiewet.

De strafvordering voorziet in vijf groepen.

  1. Etherpiraten
  2. Illegaal gebruik van niet-omroepfrequenties
  3. Jammers
  4. Fabrikanten en importeurs
  5. Buiten de vrijstelling vallende radioapparaten

Als voorbeeld lichten we wat betrekking heeft op de radiozendamateur er even uit.

Basiscasus/delict (2) (illegaal gebruik van niet-omroepfrequenties)

Dit betreft apparatuur bestemd voor maritiem gebruik en radiozendamateurs. Er is een overtreding indien de houder niet in het bezit is van een vergunning of registratie voor het gebruik van frequentieruimte. Maar ook als er wel een vergunning of registratie aanwezig is mag het AT (Agentschap Telecom) handhaven.

Bijvoorbeeld indien de gebruiker de apparaten (moedwillig) onjuist gebruikt en dit tot gevaarlijke situaties leidt.

De straffen lopen uiteen. Van € 500 geldboete voor een eerste overtreding tot 5 weken onvoorwaardelijke gevangenisstraf bij meerdere herhalingen. Dat is dus niet gering.

Handhaving van de richtlijn voor strafvordering Telecommunicatiewet

Het AT houdt toezicht op de handhaving van de telecommunicatiewet. Ook nadat een storingsmelding is binnengekomen bij het AT. Zo is er onlangs bij een aannemer communicatie apparatuur in beslag genomen. Hierbij ging het om 2 mobiele sets en 6 portofoons. De aannemer maakte daarbij gebruikt van een frequentie in de 2 meter amateurband.

Helaas bericht het AT niet over dit soort acties. Daardoor mist het AT de kans om middels voorlichting potentiële overtreders te waarschuwen. Immers, niet alle apparatuur welke in de winkel (of online) te koop is mag zomaar gebruikt worden.

Vragen over gebruik?

Heeft u vragen over of apparatuur wel of niet gebruikt mag worden?  Neem dan direct contact op met Agentschap Telecom. Dat is altijd beter dan inbeslagname en een flinke boete.