Wijziging van licentievoorwaarden gebruik 160m in Duitsland

160mHet ministerie van Defensie in Duitsland heeft ingestemd met een wijziging van de licentievoorwaarden voor gebruik van de 160m band. Tijdens informele gesprekken in 2017 was al overeenstemming bereikt over contestactiviteiten op 160m in het weekend.

Het maximaal toegestane vermogen is toen verhoogd van 75 W PEP tot 100 W PEP in het segment 1850-1890 kHz. Deze wijzigingen waren tijdelijk tot eind juni 2019. (Contests waren niet toegestaan ​​in de band 10.1-10.15 MHz en 1850-2000 kHz). In latere officiële gesprekken met het ministerie van Defensie is de wens uitgesproken om het maximaal toegestane vermogen identiek te krijgen aan dat op andere HF-banden. Dit is in Duitsland een vermogen van 750 W voor klasse A en 100 W voor licentiehouders van klasse E.

Contesten op 160m

Vanwege de wensen van radioclubs, die de 160m-band ook op de komende SSB-velddag weer willen gebruiken, is dit aangepakt tijdens een pauze in de laatste vergadering op 20 augustus van de Duitse voorbereidende groep WRC-19 in Berlijn.
Op korte termijn besloot het ministerie om contestactiviteiten in het weekend op 160m band toe te staan. En misschien nog belangrijker, de instemming met de gewenste verhoging van het toegestane vermogen.

Vermogen

Op 4 september heeft het BnetzA (Duitse Agentschap Telecom) in haar bulletin de nieuwe licentievoorwaarden voor 160m gepubliceerd. Contests worden getolereerd tijdens het weekend, max. vermogen 750 W, respectievelijk 100 W in 1850-2000 kHz. Deze vermogensniveaus zijn identiek aan die in het primaire frequentiesegment 1810-1850 kHz.

Tijdens de discussie over het vermogen is een overzicht van het waargenomen gebruik door andere diensten over de afgelopen 10 jaar zeer nuttig geweest. DK2OM, DARC en IARU Region 1 Intruder Watch hebben dit overzicht opgesteld.

Ook is aangetoond dat er geen reden meer is voor de uit de jaren 1950 stammende verrmogensbeperking tot 10 Watt. De frequentie 1897,5 kHz is al enkele jaren in gebruik door een Duits kuststation (20 kW) maar dit station is nu al een maand niet meer te horen.