4U1ITU weer actief

Misschien heb je onlangs met 4U1ITU gewerkt of heb je misschien een aantal clusterspots van dit station gezien. De activiteit is een feit en het station is tot 3 juni 2022 in de lucht. Na een lockdown van twee jaar is het ITU-gebouw in Genève weer in bedrijf.

ITU

De Internationale Telecommunicatie-unie (ITU) is een gespecialiseerde VN-organisatie, belast met de vaststelling van internationale standaarden op het gebied van radio- en telecommunicatie. Zij stelt vast hoe het frequentiespectrum wordt toegewezen. Behalve de 196 lidstaten met stemrecht zijn er honderden andere organisaties en ondernemingen lid. Denk bijvoorbeeld aan universiteiten, maar ook Apple, Facebook en Huawei zijn lid. En voor ons is de IARU lid van de ITU.

Momenteel vindt een reeks bijeenkomsten plaats van Studiegroep 4 (satellieten) en 5 (terrestrische- en amateur-) werkgroepen.

Lockdown

De twee jaar durende lockdown is niet goed geweest voor de apparatuur en antennes. Veel technische problemen moesten/moeten worden opgelost. Zoals het er nu uitziet, maar we moeten het afwachten kan 4U1ITU werken op WARC-banden met dipool in vaste NW/ZO richting. Voor 40/20/15/10 meter is de STEPP-IR in gebruik. Ook wordt er nu een tweede transceiver opgesteld voor 6 meter inclusief FT8.

Nu bandslots vullen

Deze activiteit zal hoogstwaarschijnlijk de laatste zijn voordat de reconstructie van het ITU-gebouw tegen het einde van het jaar begint. Binnenkort gaat de shack voor meerdere jaren dicht. Het is aan te raden om nu lege bandslots te vullen en 4U1ITU te hebben gewerkt.