BNetzA loste in 2020 meer dan 3.500 storende interferenties op

Meetwagen BNetzA

Meetwagen BNetzA (foto: wikimedia)

Het Duitse Bundesnetzagentur (BNetzA) is onder andere verantwoordelijk voor de opsporing en het helpen oplossen van radiostoringen en elektromagnetische incompatibiliteit. In Nederland ligt die verantwoordelijkheid overigens bij Agentschap Telecom (AT). In 2020 loste BNetzA meer dan 3.500 storingsgevallen op.

Bundesnetzagentur

Ondanks de coronapandemie spoorde de test- en meetdienst van het Bundesnetzagentur meer dan 3.500 radiostoringen en EMC-problemen op. Veel storingen hadden betrekking op de communicatie van de luchtvaart en van instanties met veiligheidstaken. Maar ook de openbare mobiele communicatienetwerken, zoals mobiele telefonie, ondervonden regelmatig hinder. Alleen al in deze laatste categorie loste de dienst ongeveer 460 storingen op en zorgde daarmee voor een hoge netwerkbeschikbaarheid.

Uitgebreide hygiëne- en afstandsvoorschriften zorgden ervoor dat het veldwerk op locatie vanaf maart 2020 door kon gaan. Dit maakte het bijvoorbeeld mogelijk om zonder beperkingen metingen te verrichten op plaatsen waar het LTE- en 5G-netwerk verder wordt uitgebouwd. Ook de afdeling die storingsmeldingen aanneemt en de test- en meetdienst die de meldingen onderzoekt, waren 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar.

Taken van de test- en meetdienst BNetzA

De test- en meetdienst is niet alleen verantwoordelijk voor het oplossen van radiostoringen en het uitvoeren van preventieve controles op het frequentiegebruik. Daarnaast controleert de dienst bijvoorbeeld of gebruikers van zendinstallaties zich aan de daarbij horende verplichtingen houden. Ook de controle of producten voldoen aan de EMC-toleranties behoort tot hun takenpakket. Bovendien zorgt de dienst ervoor dat bij grote evenementen de meest uiteenlopende radiotoepassingen storingvrij kunnen verlopen.

Beschikbaarheid van de test- en meetdienst

De test- en meetdienst van de BNetzA is op 19 verschillende locaties in Duitsland aanwezig met meetvoertuigen om alle taken te kunnen uitvoeren. Daarnaast worden een meetlaboratorium voor markttoezicht en een satellietmeetpunt geëxploiteerd.

Voor consumenten en bedrijven die een radiostoring willen melden, is de dienst 24 uur per dag bereikbaar. De hulp van de test- en meetdienst is in principe kosteloos voor de storingsmelder. Ook de eventuele veroorzaker van de storing hoeft zich geen zorgen te maken over kosten. Dat geldt natuurlijk niet als hij de storing bewust of door illegale activiteiten veroorzaakt.

 

Bron: Persbericht Bundesnetzagentur