Verslag 90ste Amateur Overleg

90ste Amateur Overleg (AO 90-04)

agentschap-telecomHet integrale verslag van de 90ste Amateur Overleg vergadering tussen Agentschap Telecom, VERON en VRZA zoals gehouden op 29 oktober 2014 is in dit document te lezen.

De volgende onderwerpen passeren de revue:

 • DATAWell boeien in de 10 meter band
 • Voortgang Licence shared access (LSA)
 • Nieuwe regeling gebruik van frequentieruimte zonder vergunning
 • Nieuwe formulieren
 • Dag voor de Radio Amateur
 • Verder verbeteren pilot informatiepagina ter ondersteuning van amateurs bij gebruik van secundaire banden
 • Toelichting procedure voor een vergunning voor onbemand frequentiegebruik
 • 160 meter band
 • Bespreken vervolg eventuele openstelling PA0-roepnamenreeks
 • Voortgang herziening beleidsnotitie onbemand frequentiegebruik radiozendamateurs
 • Presentatie antennebeleid door het antennebureauPresentatie antennebeleid door het antennebureau
 • Projectvoortgang roepletterbeleid
 • Storing Galileo navigatiesysteem
 • Uitbreiding frequentiegebruik in de 7 MHz-band voor N-geregistreerden
 • WRC-2015 agenda item 1.4
 • Verslag van de IARU-Region 1 conferentie
 • Overige onderwerpen o.a. CEPT voorbereiding WRC-15, IARU etc.
 • Ruismetingen, uitgevoerd door EMC-EMF Commissie
 • Storingsklachten
 • Intrekking roepletters: “Niet voor herhaling vatbaar”
 • Compatibiliteitsanalyse t.b.v. LSA-pilot

 

De verslagen van voorgaande Amateur Overleg vergaderingen zijn op deze pagina terug te lezen.