Koos PA0KDF bestudeert accumulatief effect van RF-ruis en storing

Man made noise vervolg op ruisvloer onderzoek van Koos PA0KDFEnige jaren geleden is door Koos Fockens, PA0KDF een “ruisvloer onderzoek” uitgevoerd in Nederland, dat als rapport is gepubliceerd door de IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers). Koos, PA0KDF voert nu in opdracht van de Universiteit Twente een onderzoek uit naar man made noise.

Om het accumulatie-effect van storing en ruis te bestuderen worden HF-grondgolf propagatiemetingen uitgevoerd in bewoonde omgevingen met verschillende bewoningsdichtheden. Daarvoor worden er weer een aantal geschikte locaties in het land bezocht om metingen te doen. Hiervoor is ook Eddy PA0RSM (A03 Amersfoort) benaderd, die hieraan weer graag meewerkt. Bovendien heeft Eddy een verslag geschreven over de eerste meting, mogelijk herinnert u zich zijn verslag.

HF-grondgolf propagatiemeting

De meetopstelling in de tuin bestond uit een 1 Watt HF bakenzender met afgestemde spriet antenne. De meetontvanger met gekalibreerde antenneversterker en dataplotter bevond zich in een – tot meetwagen- omgebouwde auto. Vooraf was door Koos (PA0KDF) een route bepaald door een deel van de wijk Schothorst-Noord. Zes opvolgende keren werden op deze route de metingen uitgevoerd, respectievelijk in de 160, 80, 40, 20, 15 en 10 meterband.

Dempingsvariaties duidelijk waarneembaar

In de eerste grove data waren de dempingsvariaties al duidelijk waarneembaar. In de komende maanden zal Koos PA0KDF alle gegevens van de bezochte locaties uitwerken voor publicatie in een “IEEE paper”.

EMC-sessie over man-made noise

Op 9 oktober 2019 organiseert de EMC-ESD vereniging samen met Agentschap Telecom een bijeenkomst over man made noise. Een van de sprekers op deze dag is de VERON EMC-EMF commissie. Ook zullen er sprekers zijn van Agentschap Telecom en Astron.

Zo is op de website van de EMC-ESD vereniging te lezen: Sprekers van Agentschap Telecom, VERON en ASTRON informeren u over dit fenomeen en tonen ook de resultaten van recente onderzoeken op dit gebied.

Radiozendamateur, wat is daar nu leuk aan?

  • Zelf apparatuur bouwen

    Je kunt je eigen apparatuur bouwen samen met andere zendamateurs.

  • Over de wereld zenden

    Met je apparatuur kun je over de hele wereld zenden.

  • Nieuwe vrienden maken

    Je ontmoet nieuwe mensen en maakt nieuwe vrienden.

Waarom lid worden van de VERON?