103e verslag AmateurOverleg met Agentschap Telecom

verslga 103e AmateuroverlegOp 22 april 2021 vond het 103e Amateuroverleg plaats onder leiding van de voorzitter Frank van Osselen van Agentschap Telecom. Afgevaardigden van de VERON, VRZA en DARU namen hieraan deel. Het Amateuroverleg is het officiële overlegorgaan tussen de VERON, VRZA, DARU en de overheid. Ook deze keer was de vergadering in verband met COVID-19 online. Helaas is bij het Agentschap Telecom vertraging opgetreden bij het uitwerken van de notulen. Vind je het ook belangrijk dat VERON jouw belangen behartigt? Steun ons dan en word lid van de VERON.

 

103e Amateuroverleg

Ook tijdens deze vergadering zijn weer een scala aan onderwerpen langs gekomen die van belang zijn voor de Nederlandse radiozendamateur. Het volledige verslag is hier te lezen. Maar we lichten er een aantal zaken voor je uit.

103e verslag Amateuroverleg

  • de heer Van Osselen van het Agentschap Telecom is met ingang van dit AO de voorzitter.
  • Registratie antennes en voorlichting. Uit een steekproef van de afdeling Toezicht is gebleken dat er antenne-installaties van zendamateurs zijn die geregistreerd hadden moeten worden. Er komen bij Toezicht en het Antennebureau regelmatig vragen over wanneer een antenne geregistreerd moet worden en wanneer niet. Om hierover meer duidelijkheid te verschaffen, is een brochure opgesteld. Deze wordt zo spoedig mogelijk met de verenigingen gedeeld voor commentaar.
  • AT licht toe dat de vereniging RFDX vorig jaar een verzoek heeft ingediend om deel te nemen aan het AO. Dit verzoek is in november 2020 afgewezen.
  • De gedragslijn vergunning radiozendamateurs  is conform de bespreking in het vorige AO aangepast. AT zegt toe nog te kijken naar een van de als voorbeeld opgenomen vergunningsvoorwaarde in de gedragslijn. Bij nieuwe vergunningen worden de aangepaste voorschriften meegezonden. Het storingsartikel blijft onderdeel van de voorschriften. De gedragslijn zal ook worden gepubliceerd op de website van het agentschap en vanaf dat moment worden toegepast.

Maar ook te lezen in het 103e verslag amateurOverleg

  • Tarieven 2021: VERON heeft een brief gestuurd naar de Staatssecretaris over de vergoedingen voor het toezicht in 2021. Inmiddels is er een antwoord op deze brief toegestuurd. De verenigingen geven hun teleurstelling aan op de verhoging en het antwoord op de brief. Er wordt gevraagd hoe de verhouding tussen handhaving en handhaafbaarheid is en wat de verenigingen aan handhaving mogen verwachten. Ook zijn er radiozendamateurs die signalen doorgeven aan het agentschap, wat wordt daarmee gedaan? AT geeft aan dat er geen resultaatverplichting gegeven wordt. In het geval van signalen vanuit de radiozendamateurwereld worden deze serieus genomen en die informatie wordt ook gebruikt. Informatie kan onder meer worden aangeleverd via het e-mailadres: repeaterstoringen@rdi.nl.
  • Verder kwamen onder andere aan de orde de evaluatie bovenregionale relaisstations, examenproblematiek en frequentiebeleid.
  • Dit is een kleine greep uit het verslag van het 102e amateuroverleg. Meer lezen? Klik dan hier voor het hele verslag.

Meer informatie