Nieuwjaarsboodschap Remy Denker (PA0AGF)

Beste Radiovrienden,

VERONNu we aan het jaar 2022 beginnen wil ik dit moment gebruiken om u en uw dierbaren een voorspoedig en gezond nieuw jaar te wensen. Een goede gezondheid is niet altijd vanzelfsprekend, iets dat we in de afgelopen twee jaar duidelijk konden ervaren. Ik doel dan uiteraard op de COVID-19-pandemie.

Terwijl ik bezig ben met het voorbereiden van mijn nieuwjaarsboodschap wordt aangekondigd dat er weer beperkende maatregelen komen. Met als gevolg dat geplande vergaderingen en bijeenkomsten geen doorgang kunnen vinden.

Hoe was het jaar 2021 ook alweer?

Remy Denker in de TelegraafEen terugblik op 2021 is wellicht op zijn plaats. Zeker omdat we in de eerste vijf tot zes maanden te kampen hadden met veel beperkingen. Dit leidde tot het afzeggen van lokale en nationale radiomarkten. Ook de afdelingsbijeenkomsten werden getransformeerd tot ‘Zoom-bijeenkomsten’. Werd de VR in 2020 afgezegd, in 2021 werd dit een virtuele bijeenkomst. Fijn dat een groot aantal onderwerpen op deze wijze toch officieel afgehandeld konden worden.

Maar de radioamateur laat zich niet uit het veld slaan. Vanuit huis kunnen we toch ‘radio-actief’ worden, in welke vorm dan ook. Ter stimulans van onze activiteiten was er een Digitale ATV-contest die door de PR-commissie flink onder de aandacht is gebracht. Aankondigingen werden dan ook door andere verenigingen gedeeld.

N-herijking

Na veel discussies met het Agentschap Telecom is de N-herijking uiteindelijk doorgevoerd, waardoor N-amateurs nu meer mogelijkheden hebben. Het was een zeer lang proces om tot dit resultaat te komen. De laatste paar maanden is heel wat druk op het AT uitgeoefend om te zorgen dat publicatie in de Staatscourant prioriteit kreeg.

Dag voor de RadioAmateur

Vanaf september kregen we meer vrijheden, waardoor afdelingen weer fysiek bij elkaar konden komen. Toch wel een fijn gevoel na een lange periode van afgezegde bijeenkomsten en Zoom-vergaderingen. Helaas kon de Dag voor de RadioAmateur (DvdRA)in 2021 niet doorgaan. Begin 2021 besloot het HB om deze dag niet te laten plaatsvinden. Dat was erg vroeg in het jaar, maar het kon niet anders. Deze uitgebreide dag, en de radiomarkt, staan in 2022 weer op de agenda van het hoofdbestuur.

Afdelingen hielden niet alleen Zoom-vergaderingen, maar er zijn ook meer ‘rondes op 2 meter’ opgestart, waardoor men toch met elkaar contact kon houden.

Meer experimenten

Het valt mij verder op dat meer amateurs zijn gaan experimenteren met radio. Ook de soldeerbout is weer eens opgewarmd. Doordat men iets meer tijd had dan normaal zijn oude, niet afgemaakte projecten weer tevoorschijn gehaald.

Ik nodig u uit om hierover een artikel te schrijven, zodat via Electron ook andere lezers over uw experimenten kunnen lezen. We willen toch graag informatie met elkaar delen? Een verhaal plaatsen op uw eigen website is een mooi streven, maar niet iedereen is daarmee bekend. Door het plaatsen in Electron kunnen ook anderen daarvan kennisnemen. Uiteraard zal de redactie van ons blad ook in 2022 met veel enthousiasme blijven werken om elke uitgave weer tot een boeiend exemplaar te laten worden.

Dennenheul-weekend

Helaas is het Dennenheul-weekend, waarin gehandicapte radioamateurs bij elkaar komen, niet doorgegaan. Hoe enthousiast de commissieleden ook waren om dit weekend weer te organiseren; de omstandigheden lieten het niet toe. De teleurstelling voor de bezoekers was dan ook groot. Voor hen is dit een weekend waarin zij zich heerlijk in hun hobby kunnen uitleven. Ook het sociale karakter speelt een grote rol. Het Dennenheul-weekend staat wel weer op de agenda voor volgend jaar. Hopelijk kan het dan wel doorgaan.

Een vooruitblik

Hoewel er weer veel ‘radio-activiteiten’ op de agenda staan, moeten we afwachten wat het regeringsbeleid wordt ten aanzien van bijeenkomsten. In dit kader denk ik ook aan radiomarkt in Rosmalen en de Dag voor de RadioAmateur. Speculeren heeft in dit stadium geen zin.

PA0AA en PI4AA

In het novembernummer van Electron kon u lezen dat de crew van PI4AA per 1 januari stopt met het verzorgen van uitzendingen. In Electron van december is er ook een paginagrote advertentie aan gewijd. Jammer dat dit besluit is gevallen, maar er ligt nu een uitdaging voor andere afdelingen of amateurs om PI4AA weer op te starten. De huidige crew verleent alle medewerking. Er staat een compleet station ter beschikking. Daar ligt het dus niet aan. Nu nog de invulling. Wie meldt zich aan? Het zou jammer zijn als er geen continuïteit is. PA0AA en later PI4AA hebben al vanaf 1929, behoudens de oorlog, continue uitzendingen verzorgd. Ik zou het eeuwig zonde vinden als het station niet meer te horen is.

Vrijwilligers

Dit is een goed moment om ook alle vrijwilligers te bedanken die het afgelopen jaar zorgden dat het jaar 2021, ondanks alle moeilijkheden, toch weer een mooi verenigingsjaar is geworden. De omstandigheden zorgden er helaas voor dat we vaak niet fysiek bij elkaar konden komen, maar alternatieve mogelijkheden zorgden toch dat ontmoetingen mogelijk werden.

Er ligt weer een nieuw jaar in het vooruitzicht en ik spreek de wens uit dat u weer van alle facetten van onze mooie wereldwijde hobby gaat genieten. Veel hobby plezier gewenst. Ik wens u nogmaals een voorspoedig jaar en kijk ernaar uit u persoonlijk bij een radiogelegenheid te ontmoeten.

 

73 de Remy F.G. Denker PA0AGF

Algemeen voorzitter van de VERON