Van samengaan VERON en VRZA geen sprake

Samengaan VERON en VRZA?VERON-VRZA

Na contact met de nieuwe voorzitter van de VRZA is duidelijk geworden dat van een samengaan van VERON en VRZA geen sprake kan zijn.

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VRZA heeft zich in 2014 hierover uitgesproken.

In de notulen van deze vergadering is het volgende te lezen:

“VRZA en VERON naast elkaar is achterhaald”

Hier bleek een grote meerderheid het niet mee eens. Toen de stelling op het scherm verscheen, was er zelfs enig boegeroep en vervolgens opgeluchte hilariteit toen de tweede stelling, “Diversiteit is een groot goed. Daarom zijn twee verenigingen beter dan één” opkwam. Conclusie van de discussie: VRZA en VERON moeten vooral samenwerken, ook en misschien zelfs vooral op afdelingsniveau, maar niet samengaan.

Mij viel op dat in die stellingname tegenzin tegen de VERON bij veel aanwezigen een grote rol speelde. Gesprekken na afloop met enkele medeleden die in de zaal hadden gezeten, bevestigden die indruk.

“De VRZA moet blijven”

Daarover was de zaal het na het vorige punt snel eens.

 

Wij blijven gericht op samenwerking, waar nodig of nuttig.

 

Namens het Hoofdbestuur,

Remy F.G. Denker PA3AGF

Algemeen Voorzitter van de VERON