102e verslag AmateurOverleg met Agentschap Telecom

101e verslag AmateurOverleg met Agentschap TelecomOp 22 oktober 2020 vond het 102e Amateuroverleg plaats onder leiding van de voorzitter Frans Hofsommer van Agentschap Telecom. Afgevaardigden van de VERON, VRZA en DARU namen hieraan deel. Het Amateuroverleg is het officiële overlegorgaan tussen de VERON, VRZA, DARU en de overheid. Ook deze keer was weer het een beetje anders dan anders. In verband met COVID-19 is de vergadering online gehouden. Vind jij het ook belangrijk dat VERON uw belangen behartigt? Steun ons dan en word lid van de VERON.

 

102e Amateuroverleg

Ook tijdens deze vergadering zijn weer een scala aan onderwerpen langs gekomen die van belang zijn voor de Nederlandse radiozendamateur. Het volledige verslag is hier te lezen. Maar we lichten er een aantal zaken voor u uit.

102e verslag Amateuroverleg

 • Margaux Morssink is voor de komende overleggen de nieuwe secretaris van het Amateuroverleg. Zij komt over van de afdeling Juridische Zaken van AT en is de nieuwe adviseur voor (onder andere) radiozendamateur-dossiers. Zij vervangt Niels Bredewout, die dit AO nog de secretaris is maar binnen AT andere werkzaamheden gaat doen.
 • Invoering N-herijking duurt langer dan verwacht. Uiteindelijk is dit een taak voor het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De verantwoordelijke Staatssecretaris van EZK (Mona Keizer, CDA) moet er voor tekenen.
 • AT gaat meer voorlichting geven over (de regels voor) het registreren van antennes. Maar hoe is nog niet duidelijk. Ook wordt mogelijk de verenigingen om hulp/input gevraagd.
 • Binnenkort spreekt AT met een delegatie van RFDX, naar aanleiding van een verzoek tot deelname aan het Amateuroverleg.
 • De Directie Digitale Economie van het Ministerie van EZK (DE/EZK) heeft voorlopig geen capaciteit om deel te nemen aan het AO en de discussies met de verenigingen over frequentiebeleid voort te zetten. Maar AT neemt dit zolang waar.

Maar ook te lezen in het 102e verslag amateurOverleg

 • Aanpassen Examenregeling (onder andere toevoegen CEPT afspraken toetsen sociale vaardigheden)
  On hold gezet. AT moet eerst weten wat er nodig is om de examens te verbeteren en doet daar onderzoek naar. Daarna worden de regels daarop aangepast.
 • Bezettingsgraad amateurbanden
  VERON geeft mede namens medescribent DARU een toelichting op het document.
 • Discussie N-Herijking
  De verenigingen spreken nogmaals hun ongenoegen uit over het feit dat de herijking van de Novice licentie nog niet is doorgevoerd. Het duurt veel te lang en wordt als onacceptabel gezien. De verenigingen verzoeken het agentschap met klem om de herijking zo spoedig mogelijk te realiseren en de druk op het Ministerie op te voeren. Nogmaals is nadrukkelijk de suggestie gedaan om te anticiperen op de nieuwe regelgeving. Ook wordt aandacht gevraagd voor communicatie hierover naar de verenigingen en naar radiozendamateurs, en voor de interne afstemming daarvan. De verenigingen geven een voorbeeld waarbij dit in hun ogen mis ging. AT zegt toe hier scherper op te zullen letten. AT begrijpt de teleurstelling van de verenigingen en van de Novice amateurs die graag aan de slag willen met de nieuwe mogelijkheden. Ook meer informatie in het verslag.
 • Dit is een kleine greep uit het verslag van het 102e amateuroverleg. Meer lezen? Klik dan hier voor het hele verslag.

Meer informatie