Tarieven 2021 bekendgemaakt in de Staatscourant

Tarieven 2020 bekend gemaakt door Agentschap TelecomDe Staatscourant van 28 oktober 2020 publiceerde onder andere de nieuwe tarieven die voor zendamateurs gelden in 2021.

We betalen deze tarieven voor de werkzaamheden en diensten van Agentschap Telecom (AT). Alle tarieven van 2021 stijgen licht ten opzichte van 2020.

Voor relaisstations is er een extra tarief ingevoerd van € 79,-. Dit werd nodig om de kosten te dekken van opsporingsonderzoek en toezicht vanwege het toegenomen illegale gebruik van de stations.

Waarom staan er twee tarieven in de Staatscourant voor registraties?

In de Staatscourant staan twee tarieven vermeld voor de registratie. Namelijk een bedrag van € 59,- (was € 57,- voor 2020) en een bedrag van € 44,- (was € 42,- voor 2020).

Het eerste bedrag geldt voor een “niet volledig zelfstandige digitale melding en registratie, in het jaar dat de werkzaamheden [van AT] plaatsvinden.”

Het tweede bedrag is van toepassing bij “volledig zelfstandige digitale melding en registratie en registraties in de tweede en daaropvolgende jaren.”

Waar gaat het hier precies over en wat is voor u van toepassing.

Agentschap Telecom heeft op de website een mogelijkheid waarbij radioamateurs zelf hun gegevens kunnen onderhouden.  Dit noemt het AT ‘Mijn Agentschaptelecom’. Inloggen kan alleen met een DigiD. Indien u nog geen DigiD heeft kan deze hier worden aangevraagd. Als u kunt inloggen op ‘Mijn Agentschaptelecom’ en u zelf de registratiegegevens onderhoudt zonder tussenkomst van Agentschap Telecom dan bedragen de kosten € 44,- voor uw registratie over 2021.

Het tarief van € 59,- is alleen voor nieuwe aanvragen die via e-mail of brief bij het Agentschap Telecom binnenkomen. Alle wijzigingen voor bestaande registraties blijven gratis!

Kosten voor een N- of F-examen

Ook de tarieven voor een N- of F-examen worden licht verhoogd, van € 68,- in 2020 naar € 71,- en 2021.

Frequentiegebruik relaisstation en bakenstation

Voor het frequentiegebruik van een relaisstation of baken per vergunning en/of geplande eenheid zijn er twee tarieven. Het tarief van de vergoeding voor de uitvoering bedraagt € 201,- (was € 184,- voor 2020), terwijl voor toezicht € 79,- (was € 0,- voor 2020) in rekening wordt gebracht. De Staatscourant geeft expliciet uitleg over het tweede tarief: Er is gebleken dat relaisstations de afgelopen jaren veel last hadden van illegale gebruikers. Om deze verstoringen aan te kunnen pakken is specifiek opsporingsonderzoek en toezicht noodzakelijk. Om dit uit te kunnen voeren is er een toezichtstarief (kolom II) opgenomen.

Overige kosten registratie

  • Tijdelijke vergunning in Nederland voor niet-ingezetenen: € 41,- (was  € 37,-).
  • Overige niet vrijgesteld gebruik amateurbanden: € 74,- (was € 68,-).
  • Afgifte van een certificaat ter verkrijging van een vergunning van een buitenlandse administratie voor radioapparaten voor het doen van proeven: € 76,- (was € 73,-).

Meer informatie

  • Staatscourant van 28 oktober 2020: STAATSCOURANT 55550.
  • Website voor het onderhouden van uw gegevens Mijn Agentschaptelecom.
  • Indien u meer vragen heeft het klantencontactcentrum van Agentschap Telecom is te bereiken op 050 – 587 74 44.
  • Aanvragen en informatie over DigiD vindt u hier.