Roepletterbeleid AT krijgt per 1 oktober 2019 kleine wijzigingen

Roepletterbeleid wijzigingen per 1 oktober 2019Op 18 januari 2018 is het nieuwe roepletterbeleid in werking getreden. Toen waren de belangrijkste aanpassingen:

  • Een roepnaam is slechts aan één persoon uit te geven en gekoppeld.
  • Alleen een persoon waaraan een roepnaam eerder is uitgegeven kan de roepnaam opnieuw aanvragen.
  • Het is alleen mogelijk niet eerder uitgegeven roepnamen aan te vragen. Hierdoor is het mogelijk nog niet uitgegeven roepnamen in de PA0-reeks aan te vragen.

Vandaag komt het Agentschap Telecom met een paar kleine wijzigingen.

Aanpassing richtlijn toewijzing radio-identificaties radiozendamateurs online

Vanaf vandaag is op de website van Agentschap Telecom die nieuwe richtlijn ‘toewijzing radio-identificaties radiozendamateurs‘ te lezen.

De belangrijkste aanpassing is:

  1. Bijzondere roepletters worden uitgegeven voor de duur van het evenement.
    Dit was maximaal 28 dagen, maar is nu voor maximaal 1 jaar mogelijk.
  2. Tot 1 januari 2020 kunt u tot 3 weken van te voren bijzondere roepletters aanvragen via het klantportaal.
    Maar vanaf 1 januari 2020 kan dit via het klantportaal tot 1 dag voor aanvang van het evenement of de radiowedstrijd

Gebruik speciale roepletters

Radioamateurs gebruiken regelmatig speciale roepletters om een bijzondere gelegenheid onder de aandacht te brengen. Zo is regelmatig in het DX-Nieuws van Ruud PA3RW te lezen welke stations er wereldwijd actief zijn.