WWV 100 jaar: speciale roepnaam WW0WWV

WWV 100 jaarOm 100 jaar publieke uitzendingen te vieren activeert WWV de speciale roepnaam WW0WWV. Want precies een eeuw geleden, op 1 oktober 1919 kreeg het National Bureau of Standards in de Verenigde Staten de roepnaam WWV toegewezen. Toen begon het radiolaboratorium van de NBS met het uitzenden van muziek. In de eerste plaats begon de NBS in mei 1920 met het uitzenden van ‘experimentele concerten’. Dit was op vrijdagavond van 8.30 uur tot 11.00 uur.

Victrola grammofoon aan de zender

Destijds vonden deze uitzendingen plaats op een golflengte van 500 meter (ongeveer 600 kHz). Deze ‘experimentele concerten’ waren de allereerste uitzendingen voor een breed publiek. De uitzendingen van WWV gebeurden in de beginperiode door een Victrola grammofoon rechtstreeks op de zender aan te sluiten. Op de QSL-kaart van het station WW0WWV is deze opstelling goed te zien.

Deze uitzendingen gingen intussen door tot de zomer van 1920 en waren beperkt te ontvangen. Namelijk tot ongeveer 160 kilometer rond Washington D.C. De eerste commerciële radio-uitzendingen begonnen op 2 november 1920 met roepnaam 8ZZ, ook wel KDKA genoemd, vanuit Pittsburgh, Philadelphia.

WWV 100 jaar

Om deze uitzendingen te herdenken activeert WWV de speciale roepnaam WW0WWV gedurende de maand mei 2020. Voor dit bijzonder evenement is een speciale QSL kaart, aan te vragen via OQRS.

Voor meer geschiedenis over WWV, zie het document “A Century of WWV“.

Dit uitstekende en verhelderende document van de hand van Glenn Nelson beschrijft de geschiedenis van WWV. Hij is één van de huidige ingenieurs die daar werkzaam is.  Het interessante document is ook hier te lezen. Meer informatie over het evenement is te vinden op de QRZ-pagina van WW0WWV.

Fort Collins

De operatoren die de speciale roepnaam WW0WWV bedienen zullen actief zijn op alle banden en in alle modes en opereren vanuit verschillende locaties in en nabij Fort Collins. Dit is de thuisbasis van WWV sinds 1968.

De aangewezen frequenties zijn 14.038 CW en 14.238 SSB. Voor FT8 worden de standaardfrequenties gebruikt. Daarbij gebruiken zij geen Fox/Hound-mode.

De huidige lijst van operatoren die meewerken hieraan:

W0DAS – Dave – SSB, CW
WS7M – Mark – SSB, CW, DIGI
N0AW – Jeremy – SSB, CW, DIGI
N7GES – Kevin – SSB, CW
KK0ECT – Eric – SSB, CW, DIGI

Alle contacten worden bevestigd via LOTW en Clublog.

Met dank aan Ronny Plovie (ON6CQ)

bron: wwvarc.org

Meer informatie