N-herijking gepubliceerd in de Staatscourant

N-herijking gepubliceerd in de StaatscourantRadioamateurs met een N-registratie moesten er lang op wachten. Maar eindelijk is het een feit. Radioamateurs met een N-registratie hebben meer frequentieruimte gekregen om bezig te zijn met de radiohobby. Buiten het extra vermogen <30 MHz en de volledige 40-meterband is ook uitgesproken dat de N-registratie een volwaardige registratie is. Maar wat houdt de N-herijking nu in?

Wat mag de radioamateur nu met een N-registratie?

Niet alle aanbevelingen in het gezamenlijke rapport van VERON, VRZA en Agentschap Telecom zijn overgenomen. Ook voor VERON komt dit als een verrassing. Inmiddels is de voorzitter (Agentschap Telecom) van het amateuroverleg om uitleg gevraagd.

N-registratiehouders mogen vanaf vrijdag 18 juni 2021:

  • Een vermogen gebruiken van 100 watt PEP voor frequenties beneden 30 MHz
  • De volledige 40-meterband gebruiken (7,0 – 7,2 MHz)
  • 20-meterband gebruiken (14,00 – 14,35 MHz, In de Staatscourant staat een typefout aldus AT)
  • Gebruik volledige 10-meterband (28,0 – 29,7 MHz)
  • VHF en UHF ongewijzigd

N-herijking een lang proces

Dat het een lang proces zou worden was bij het indienen van het N-Herijkingsrapport door Agentschap Telecom al duidelijke gemaakt.

Het kon wel eens eind 2019 worden maar eerder begin 2020, aldus Agentschap Telecom

Dat het nog langer zou duren dan begin 2020 kon niemand van de drie verenigingen (VERON, VRZA en DARU), die deelnemen aan het halfjaarlijks amateuroverleg, vermoeden. Dankzij de samenwerking tussen VERON, VRZA en DARU, het constant navragen van de status en het aangeven van de teleurstelling dat de invoering van de N-herijking nu toch wel heel erg lang duurt is het eindelijk voor elkaar. Dus de demissionair Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keijzer, heeft de regeling getekend. Na publicatie van de Staatscourant treedt de “Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015”  per 18 juni 2021 in werking. Onze dank gaat uit naar de medewerking van Agentschap Telecom die actief bezig zijn geweest om dit vertraagde proces vlot te trekken. Ook het ministerie van Economische Zaken en Klimaat betreurt de opgelopen vertraging.

Op 17 juni 2021 is de Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015 gewijzigd. Met deze wijziging worden bepaalde banden die toegewezen zijn voor radiozendamateurs met een beperkte licentie (Novice) verruimd, waardoor ze van meer frequentieruimte gebruik kunnen maken, met meer vermogen. Ook is de minimumleeftijd voor het kunnen doen van een Full en Novice examen geschrapt. De publicatie van deze wijziging is in de Staatscourant gepubliceerd. De wijziging treedt per 18 juni 2021 in werking.

Meer informatie