Staat van de Ether 2015

Agentschap Telecom publiceert de Staat van de Ether 2015, het jaarbericht van ATAgentschap Telecom signaleert in deze Staat van de Ether 2015 het toenemende belang van telecommunicatie. En daarmee ook de groeiende behoefte aan snelheid en capaciteit. Alsmede dat de omvang en de gelaagdheid van de telecommunicatieketen is gegroeid. Vergunningshouders besteden hun frequentieplanning of installatie en onderhoud van apparatuur steeds vaker uit. Daarvoor worden gespecialiseerde bedrijven ingezet. De komst van deze individuele personen, organisaties of complete branches kan leiden tot misverstanden over verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.

LED-lampen voldoen niet aan eisen

Daarnaast bevat het artikel “LED-verlichting voldoet niet aan de Europese richtlijnen” voor radioamateurs zeer interessante en verontrustende informatie.

LED lampenWe citeren uit het artikel:…

Er kleven meer risico’s aan LED-lampen. Als ze niet voldoen aan de geldende regelgeving kunnen ze ook onveilig zijn of schadelijk voor het milieu. Dat is verontrustend. Want uit het onderzoek bleek ook dat van de 35 onderzochte LED-lampen voor huishoudelijk gebruik, er geen enkele bleek te voldoen aan alle eisen. Bij twintig producten was de elektronische veiligheid onvoldoende. Bij zeven lampen ontbrak de CE-markering en de merk- en typeaanduiding.

Agentschap Telecom sluit af met:…

Alle bedrijven waar tekortkomingen zijn geconstateerd moeten de gebreken herstellen. Ook moeten ze de normen op het gebied van elektronische veiligheid strikter toepassen.

Dit is iets dat niet alleen door het Agentschap Telecom verder opgevolgd zal worden. Ook de VERON en haar EMC-EMF Commissie zal de ontwikkelingen met LED-lampen op de voet blijven volgen. Immers, ondeugdelijke LED-lampen kunnen ook een bron van RF-storingen zijn.

Staat van de Ether 2015 nu digitaal te lezen

Het magazine “Staat van de ether” verschijnt dit jaar voor het eerst in digitale vorm. En het is online te vinden via deze link.