Zwitserland formaliseert vrijstelling zelfbouw

Zwitserland formaliseert vrijstelling voor zelfbouwBAKOM, de telecom-autoriteit  van Zwitserland formaliseert vrijstelling zelfbouw voor radiozendamateurs. Dat meldt de Zwitserse zendamateurvereniging USKA. Volgens de USKA is de essentie van amateurradio dat je ook zelfgebouwde zenders mag bedienen.Maar de invoering van de Europese CE-certificatieplicht in Zwitserland stond destijds haaks op deze vrijheden. Om deze reden heeft BAKOM in januari 2010 in een aanvullende brief de praktische toepassing van CE-conformiteit voor radioamateurs gespecificeerd.

Nieuwe richtlijnen

In verband met de nieuwe Europese radiorichtlijn in 2015, alsmede de nieuwe Telecommunicatiewet en de bijbehorende verordeningen sinds 1 januari 2021, heeft Bakom de details van de regels aangepast aan de huidige wetgeving en deze officieel gemaakt in BAKOM Nieuwsbrief nr. 429, uitgebracht op 1 juni 2022.

Zwitserland formaliseert vrijstelling zelfbouw

Om het kort te houden: alles blijft zoals voorheen. De radioamateurs met de roepnaam HB9 (HAREC) genieten nog steeds de overeenkomstige vrijstellingen:
– Zwitserse zendamateurs mogen hun eigen zenders blijven bouwen en bedienen. CE-certificering is hiervoor dan ook niet vereist.

– Daarnaast mogen de handel verkrijgbare apparaten worden omgebouwd voor persoonlijk gebruik.

– Zelfs uit het buitenland geïmporteerde apparaten zonder CE-markering mogen voor persoonlijk gebruik worden gebruikt. Elke radioamateur is echter zelf verantwoordelijk voor de naleving van de voorschriften inzake ongewenste emissies.

– Gemodificeerde apparaten mogen ook worden doorverkocht aan andere radioamateurs met HB9-certificering tegen ontvangstbewijs na een langere periode van persoonlijk gebruik.

– Ook de invoering van zenderkits voor persoonlijk gebruik is toegestaan.

“Niet-conforme” apparaten uitgezonderd

Apparaten die door BAKOM als “niet-conform” zijn aangemerkt en derhalve zijn gepubliceerd op de lijst van Bakom van niet-conforme apparaten, zijn uitgesloten van de bovenstaande regel.

Het feit dat aan de radioamateurs van de HB9-serie uitzonderingen zijn toegestaan op de CE-conformiteitsregels is een voorrecht en toont aan dat de autoriteiten groot vertrouwen hebben in de vaardigheden en het verantwoordelijkheidsgevoel van de radioamateurs.

De details zijn te vinden in de bijgevoegde aankondiging (D/F/I/) en de bijbehorende verdere links
https://www.uska.ch/wp-content/uploads/2022/06/Newsletter-Nr.-429-01.06.2022.pdf

Bron: Southgate