Radio op de Basisschool

Radio op de BasisschoolTechnieklessen op de Joost van den Vondelschool

Radio op de Basisschool

Op Basisschool Joost van den Vondel vroeg meester Wouter in 2011 aan Geert Paulides (PA7ZEE) of hij wat leuks met radio kon doen. En wel voor een combinatieklas van groep 6 en 7. Het waren 32 kinderen met 15 verschillende nationaliteiten. De kernvraag voor de kinderen was: “Wat is Radio?”

Als bouwproject werd de Schuifradio van www.kristalradio.nl gekozen.

techniekles1Dankzij de verschillende helpers is dit project een groot succes geworden. De helpers waren Hans PA1JF, Luis PA3GJP, Loek PA9LUC, Ben PB2BN, Ger PD4GER, Frank PD4NYS, Carl PD5CDS en Herman PH1DTC.