Jaarlijkse vergoeding registratie radiozendamateurs naar 34 euro

Staatscourant Jaarlijkse vergoedingDe jaarlijkse vergoeding die Agentschap Telecom (AT) voor 2018 in rekening brengt aan alle geregistreerde radiozendamateurs wordt verhoogd naar 34 euro. Zo staat vermeld in de Staatscourant van 2 november 2017 met nummer 62688

Waarom ook al weer een jaarlijkse vergoeding?

Agentschap Telecom verricht werkzaamheden voor de uitvoering en het toezicht op het geregistreerde frequentiegebruik. Deze werkzaamheden komen ten goede aan de registratiehouder. Het kabinet heeft in de Rijksbegroting bekendgemaakt dat de kosten die het agentschap hierbij maakt met ingang van 1 januari 2016 niet meer uit algemene middelen worden voldaan, maar rechtstreeks worden doorberekend aan de registratiehouder. Daarmee sluit Agentschap Telecom aan bij het principe dat kosten worden doorberekend aan diegenen die specifiek profijt hebben van de verrichte werkzaamheden. Dit wordt ook wel het profijtbeginsel genoemd. Ook degenen die een frequentievergunning hebben bij het agentschap betalen een vergoeding.

Bron: Website Agentschap Telecom

Staatscourant

Niet alleen de vergoeding voor het registratie radiozendamateurs gaat omhoog. De vergoeding voor frequentiegebruik relais- en bakenstations gaat naar 156 euro per vergunning. De volledige tekst van de ‘Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2018’ is te lezen in de Staatcourant van 2 november 2017.