Intruder PI2NOS en 80m uit de lucht gehaald

Elk jaar behandelt het agentschap telecom vele honderden storingsmeldingen. Deze meldingen variëren van het niet kunnen bellen of internetten tot aan hulpdiensten die niet meer met elkaar kunnen communiceren.

Intruder stoort op KPN-netwerk

Enige tijd onderzochten inspecteurs van AT een melding van een storing op het KPN-netwerk. Een groep KPN-klanten kon bijna dagelijks (vaak enkele uren) geen gebruik maken van televisie, telefonie en internet. Dit bleek het gevolg van illegale uitzendingen in de 6 MHz-band. De 6 MHz-band wordt wereldwijd gebruikt door onder andere overheden en bedrijven. Ook de scheepvaart maakt veelvuldig gebruik van de frequenties in deze band. Afhankelijk van de radiocondities reikt het signaal overdag tot wel 800 kilometer en ’s nachts kunnen deze radiosignalen tot wereldwijde verbindingen leiden.

Piraat hield zich ook bezig met intruden PI2NOS en 80m

De inspecteurs hebben een illegaal radiostation aangetroffen. Het radiostation beschikte niet over een vergunning en bleek de storing op het KPN-netwerk te hebben veroorzaakt. De apparatuur is in beslag genomen. Tegen de verdachte is een proces-verbaal opgemaakt. Uitzenden in de 6MHz band zonder vergunning is strafbaar. Het agentschap treedt strafrechtelijk op tegen het illegaal gebruik hiervan. Uit het onderzoek bleek dat deze piraat zich ook bezighield met het intruden van PI2NOS en de 80m band.

Radiozendamateurs op de 6 MHz is illegaal

Uit het onderzoek op de 6 MHz-band is ook gebleken dat legale radiozendamateurs zich weleens begeven op 6 MHz, dat is natuurlijk niet de bedoeling en zeer onwenselijk. Natuurlijk worden daar niet de roepletters gebruikt maar worden aan hun stem of de inhoud van een gesprek herkend als radiozendamateur.

Bron: de website van Agentschap Telecom