Tarieven 2020 bekend gemaakt door Agentschap Telecom

Tarieven 2020 bekend gemaakt door Agentschap TelecomGeregistreerde zendamateurs hebben afgelopen week een brief mogen ontvangen van het AT (Agentschap Telecom). Daarmee verzoekt het AT de radiozendamateur de geregistreerde persoonsgegevens te controleren en zo nodig aan te (laten) passen. Ook heeft het Agentschap Telecom de nieuwe tarieven voor 2020 op de website bekend gemaakt.

Waarom deze kostenverhoging?

Het tarief voor 2020 is hoger door toegenomen kosten voor ICT en loon- en prijsbijstelling. De stijging is noodzakelijk om kostendekkend te werken. Zo betaalt Agentschap Telecom bijvoorbeeld de kosten van het uitgeven en bijhouden van registraties, het houden van controles en het maken van internationale afspraken.

Bron: Website Agentschap Telecom

Waarom staan er twee tarieven in de Staatscourant?

In de Staatscourant staan 2 tarieven vermeld voor de registratie. Namelijke een bedrag van € 57 en een bedrag van € 42.
Als commentaar ziet u staan:

  • Niet volledig zelfstandige digitale melding en registratie
  • Bij volledig zelfstandige digitale melding en registraties

Waar gaat het hier precies over en wat is voor u van toepassing.

Agentschap Telecom heeft op de website een mogelijkheid waarbij radioamateurs zelf hun gegevens kunnen onderhouden.  Dit noemt het AT ‘Mijn Agentschaptelecom’ en is hier te vinden. Inloggen kan alleen met een DigiD. Indien u nog geen DigiD heeft kan deze hier worden aangevraagd. Als u kunt inloggen op ‘Mijn Agentschaptelecom’ en u zelf de registratiegegevens onderhoudt zonder tussenkomst van Agentschap Telecom dan betaald u € 42 voor uw registratie over 2020.

Het tarief van € 57 is alleen voor nieuwe aanvragen die via e-mail of brief bij het Agentschap Telecom binnenkomen. Alle wijzigingen voor bestaande registraties blijven gratis!

Kosten voor een N- of F-examen

In 2020 blijven de kosten van een N- of F-examen € 68. Berichten op de sociale media dat de eerste registratie bij AT nog eens € 68 kost is niet juist. Ook voor de eerste registratie zijn de kosten zoals hierboven beschreven van toepassing en zijn € 42 of € 57. Afhankelijk of u wel of niet uw gegevens digitaal of via brief/e-mail aanpast.

Frequentiegebruik relaisstation en bakenstation

Voor het frequentiegebruik relais- en bakenstations geldt in 2020 een vergoeding van € 184 per vergunning en/of eenheid.

Overige kosten registratie

  • Tijdelijke vergunning in Nederland voor niet-ingezetenen € 37
  • Overige niet vrijgesteld gebruik amateurbanden € 68
  • Afgifte van een certificaat ter verkrijging van een vergunning van een buitenlandse administratie voor radioapparaten voor het doen van proeven. € 73

Meer informatie

  • Agentschap Telecom maakt tarieven 2020 bekend op de website.
  • Website voor het onderhouden van uw gegevens Mijn Agentschaptelecom.
  • Staatscourant 2019, 57924.
  • Indien u meer vragen heeft het klantencontactcentrum van Agentschap Telecom is te bereiken op 050 – 587 74 44.
  • Aanvragen en informatie over DigiD vindt u hier.