Staat van de Ether 2016

Agentschap Telecom publiceert de Staat van de Ether 2016, het jaarbericht van ATVanaf nu is de Staat van de Ether 2016 online te lezen. Dit is het jaarbericht van Agentschap Telecom. In deze editie van de nieuwsbrief gaat het over de ontwikkeling van telecommunicatie in de samenleving. En meer specifiek over de ontwikkeling van de digitale samenleving.

2016 was een jaar waarin er gelukkig geen grote incidenten op gebied van telecommunicatie waren. Nederland beschikt over wijdvertakte infrastructuur op gebied van telecommunicatie. Deze is in technische zin in orde. En de beschikbaarheid en continuïteit idem.  Die infrastructuur ligt ten grondslag aan welke vorm van digitalisering dan ook. Maar hoe veilig is het gebruik van de diensten die over dat netwerk aangeboden worden eigenlijk? Hoe gerechtvaardigd is het vertrouwen dat de samenleving er in stelt? Hierover heeft het agentschap, ook in het licht van de nieuwe taken, een aantal artikelen geschreven. Te weten ‘de digitale samenleving’. En daarmee samenhangend ‘van betrouwbare infrastructuur naar gerechtvaardigd vertrouwen’. Maar ook ‘Digitale dreiging’ .

Daarnaast legt het agentschap via acht themarapportages verantwoording af ten aanzien van de diverse werkgebieden. Dit doet zij vanuit haar uitvoerende- en toezichthoudende rol. De themarapportages zijn een feitelijke en cijfermatige weergave van de ‘staat van’ het betreffende werkveld.

In de videoboodschap van mr. drs. P.A. Spijkerman, Directeur-Hoofdinspecteur AT, kijkt hij terug op de belangrijkste ontwikkelingen in 2016 voor het werkveld van het AT.

De Staat van de Ether 2016 is te vinden via deze link. Andere jaargangen van dit magazine zijn via deze link terug te lezen. Veel leesplezier toegewenst.