Enquête N-herijking verlengd tot en met 15 juni

Herijking N-amateursOp 15 mei startte de enquête onder onze leden t.b.v. de herijking van de N-registratie. Aanvankelijk zou de enquête op 5 juni sluiten voor deelname, maar er is besloten om de enquête te verlengen.

Looptijd verlengd

Om zoveel mogelijk leden de gelegenheid te geven om richting te geven aan de N-herijking, heeft de VERON besloten om de looptijd van de enquête N-herijking te verlengen tot en met 15 juni. Daarmee wordt ook aangesloten bij de einddatum van de enquête die zustervereniging VRZA onder haar leden houdt.

Waar gaat de N-herijking ook al weer over?

In het amateuroverleg zijn verzoeken gedaan aan Agentschap Telecom om de mogelijkheden van de N-registratie te verruimen. N.a.v. deze herhaalde verzoeken heeft Agentschap Telecom de verenigingen gevraagd mee te werken aan een gezamenlijke opdracht, om te komen tot een herijking van de N-registratie. Zo wil Agentschap Telecom een breed gedragen N-herijkingspakket realiseren, dat voor de komende 5 – 10 jaar solide genoeg is om aan de wensen van beide verenigingen te voldoen. Om de N-herijking vorm te geven, is een werkgroep geformeerd, waarin Agentschap Telecom, de VERON en de VRZA gezamenlijk deelnemen.

Uitkomst wordt gedeeld met de leden

De leden van beide verenigingen is gevraagd sturing te geven aan de N-herijking door deel te nemen aan een enquête die door zowel VERON als de VRZA aan haar leden is voorgelegd. Na afloop van de enquête zullen VERON en VRZA de uitslagen van de enquête met elkaar delen. In overleg met de VRZA is besloten om deze uitslagen gelijktijdig te publiceren.

Het is aan de gezamenlijke werkgroep N-herijking om met behulp van de uitslagen van de enquête, tot een goed voorstel te komen dat breed gedragen wordt.

Enquête nog invullen

Ben je lid van de VERON en wil je de enquête nog invullen? Kijk dan op onze N-herijking enquête pagina. Je hebt nog t/m 15 juni de tijd.