CEPT-N bedieningscertificaat voor Belgische radiozendamateurs

CEPT-N bedieningscertificaat voor Belgische radiozendamateursBelgische radioamateurs krijgen er een nieuw bedieningscertificaat bij. Het bedieningscertificaat klasse B. De invoering van dit certificaat moet de kloof tussen de houders van het basiscertificaat en houders van een HAREC-getuigschrift dichten.

CEPT-N bedieningscertificaat? Alles blijft nog even bij het oude!

Op sociale media doen allerlei indianenverhalen de ronde aldus de BIPT.

Zolang er geen nieuw besluit van de raad van BIPT is verschenen blijft de huidige frequentietabel van kracht. Het KB (Koninklijk Besluit) gaat in op 1 januari 2019. En het voorziet dat de BIPT de frequentietabel en examenvoorwaarden vastlegt. Er loopt op dit moment nog een beraadslaging voor de frequentietabel. De beraadslaging kan nog tot 18 januari 2019 ingevuld worden. Ook vermoed de BIPT dat er binnenkort een beraadslaging komt voor de examens.

Geen apart examen voor de Klasse B?

Geruchten dat er géén examen komt voor de Klasse B, maar dat deze een HAREC klasse A examen dienen af te leggen, kloppen dan ook niet. Hier is nog geen definitief besluit over genomen. De Belgische radioamateurs moeten dus nog even geduld hebben. En afwachten hoe dit Koninklijk Besluit er definitief gaat uitzien.

De voornaamste wijzigingen in het kort

Het volledige Koninklijk Besluit is te downloaden via de website van de UBA.

 • Het begrip roepnaam is gewijzigd waardoor het niet meer specifiek aan een radiocommunicatiestation kan zijn gelinkt maar ook aan een persoon die houder is van een bedieningscertificaat.
 • Er komen 3 bedieningscertificaten
  • Klasse A dat overeenstemt met het HAREC radioexamen, zoals omschreven in T/R 61-02.
  • Het Klasse B stemt overeen met het beginnerscertificaat, zoals bedoeld in ECC (05)06.
  • Klasse C is het bedieningscertificaat, zoals bedoeld in rapport 89 van het ECC.
 • Het bedieningscertificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. Maar natuurlijke personen die een Belgische vergunning hebben verkregen vóór 1 januari 2019 zijn vrijgesteld van het verwerven van een bedieningscertificaat.
 • Stationsvergunning
  • Het wordt mogelijk een vergunning uitzonderlijk via elektronische weg te bezorgen (pdf via e-mail).
  • Alleen houders van een HAREC klasse A bedieningscertificaat mogen een stationsvergunning aanvragen voor een op afstand bediend radioamateurstation.
 • Erkende radioamateurverenigingen
  • De groepering beschikt over radiostations van de 5e categorie in ten minste vijf Belgische provincies.
  • Tevens organiseert de erkende radioamateurvereniging of radioclub alle opleidingen voor de examens van de 5 categorie. Opleidingen zijn toegankelijk zonder voorafgaand lidmaatschap. De kosten die bij niet leden in rekening worden gebracht mogen niet hoger zijn dan de werkelijke kosten. Op basis van de totale opgelopen kosten gedurende een jaar.

Meer weten?

Kijk op de website van de UBA of de BIPT voor meer informatie.

Raadpleging op verzoek van de Raad van het BIPT
Belgisch staatsblad 27.12.2018